Stort underskud i Tetra-selskab

Mobilselskabet Tetrastar med hovedkontor i Sønderborg, som går i luften med et mobilnet baseret på teknologien

Tetra i marts, har netop gennemført en kapitalnedsættelse på 43,8 mio. kr. til dækning af underskud.Det

oplyser selskabet i en meddelelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, som blev offentligt tilgængelig torsdag.Underskuddet

skyldes primært afskrivninger på 41,4 mio. kr. på udviklingsprojekter i 2002, fremgår det af årsrapporten

for 2003, der er med tal for de sidste 8,5 måned af 2002 og de første seks måneder af 2003.Tetrastar ejes

100 pct. af Hans Damm Research A/S, og er dermed en del af Damm-gruppen i Sønderborg.

Ny mobilteknik

Hans Damm Research

overtog Tetrastar pr. 30 april 2003. Selskabet hed på daværende tidspunkt T-Cell og hovedaktionær var Erik Hornung.Tetrastar

har en licens til at opbygge et mobilnet baseret på Tetra-teknologien.Hovedselskabet i Damm-gruppen, Damm Cellular Systems,

har leveret netværket til Tetrastar, som har været i prøvedrift siden september 2003.Salgs- og markedschef

Preben Rosentoft, Tetrastar, har tidligere fortalt til ErhvervsBladet, at selskabet inden marts i år vil dække København, Århus,

Odense og Aalborg med Tetra.Tetra-teknologien skal sælges til de professionelle radiobrugere og er i særdeleshed

velegnet til gruppekald.Den primære målgruppe er helt store virksomheder og transportvirksomheder.Erhvervsbladet

har forsøgt at få en kommentar til Tetrastars regnskaber, men økonomichef Keld B. Nielsen oplyser, at han først

har mulighed for at tale med ErhvervsBladet i dag, fredag. I Danmark har også Motorola en licens til at drive et mobilnet med

Tetra, nettet drives under navnet Tetranet.

Succes med TetraMens Tetrastar har nedsat kapitalen for at dække underskud,

har søstervirksomheden Damm Cellular Systems haft stor succes med salg af Tetra-udstyr - primært Tetra-basisstationer,

oplyser selskabet.Bruttoresultatet voksede fra plus 27,3 mio. kr. til 64,4 mio. kr. fra 2001/02 til 2002/ 03, mens årets

resultatet i samme periode steg fra 6,7 mio. kr. til 31,8 mio. kr.Årets resultat betegnes som tilfredsstillende og bedre

end forventet.Også fremtiden tegner lovende for Damm Cellular Systems.- Selskabet har på regnskabsaflæggelsestidpunktet

faste ordrer, der vil sikre et tilfredstillende resultat i regnskabsåret 2003/04. Der forventes dog ikke et resultat i samme

størrelsesorden som det netop afsluttede regnskabsår, skriver selskabets ledelse i årsrapporten.