Stort pres på Mario Draghi fra ECB

Europæiske økonomi viser kun ganske få og ganske svage tegn på bedring lige for tiden så presset på Den Europæiske Centralbank (ECB) for at fastholde og måske også øge sine stimulanser tager til.

Foto: DANIEL ROLAND. Mario Draghi
Læs mere
Fold sammen

Den Europæiske Centralbank (ECB) med italienske Mario Draghi i spidsen står fortsat foran massive udfordringer. Inflationen i de 19 eurolande lå således på et uændret lavt niveau på bare 0,2 procent i juli.

Det er markant under de tæt ved to procent, som ECB har som sigtepunkt. ECB arbejder da også hårdt på, at få sat mere fart på inflationen. Det sker både med historisk lave renter og opkøb af især obligationer og andre typer af værdipapirer for voldsomme 60 milliarder euro om måneden. Men trods dette, så holder også arbejdsløsheden sig fortsat oppe på et tårnhøjt niveau på 11,1 procent af arbejdsstyrken, viser nye tal fra Eurostat. Det er godt nok lidt mindre end de 11,6 procent, som ledigheden var oppe på for ét år siden, men gennem de sidste tre måneder har ledigheden ligget på samme høje niveau.

Det er noget skuffende set i lyset af de gigantiske stimulanser, der lige for tiden tilføres europæisk økonomi. Den historisk lave rente, og de store øvrige pengepolitiske lempelser, har således svækket euroen på betydelig vis over for både dollar, pund og den kinesiske yuan, hvilket gør europæiske varer mere konkurrencedygtige. Men oven i det er prisen på olie og anden energi også raslet ned over det sidste halve år, hvilket giver mange hus- og bilejere flere penge mellem hænderne til forbrug.

Den såkaldte kerneinflation, som ikke medregner prisudviklingen på energi og fødevarer, steg da også fra 0,8 procent i årlig stigningstakt i juni til 1,0 procent i juli. Dermed løber denne kerneinflation nu af sted med den største fart i 15 måneder. Men Marco Valli, der er økonom hos Unicredit i Milano, siger, at der næppe er tale om en vedvarende og opadgående tendens i inflationen.

»Det her er en meget langsommelig proces, som vil tage flere år. Men vi har nok lagt det værste bag os,« siger han.

Lige fra december sidste år til og med marts i år faldt priserne i eurolandene, og i april var inflationen på nul procent. Så det, at den nu stiger bare en lille smule, er noget forholdsvis nyt, og et svagt tegn på bedring. Men hurtigt går udviklingen ikke, og Teunis Brosens, der er økonom hos ING Bank i Amsterdam, vurderer da også, at der næppe er tale om nogen stabil og opadgående tendens i inflationen endnu. Stigningen i kerneinflationen i juli kan meget vel skyldes tilfældige udsving i priserne for enkelte varer eller serviceydelser, vurderer han.

ECB selv har i sin egen prognose skønnet, at inflationen vil holde sig på et lavt niveau i hele 2015, før den til næste år accelererer til 1,5 procent. ECB venter også en tiltagende økonomisk vækst på 1,5 procent i år og 1,9 procent til næste år. Men selv det er beskedent i forhold til udviklingen i USA. Her har nye tal netop vist, at økonomien voksede med 2,3 procent på årsbasis i andet kvartal. Det var lidt mindre end ventet, men markant mere end i Europa, hvorfor den amerikanske centralbank, Federal Reserve, da også er ved at varme op til en snarlig renteforhøjelse. Det ligger derimod flere år ud i fremtiden, før et rentehop i Europa overhovedet kan komme på tale. Foreløbig løber ECB’s program for opkøb af obligationer frem til efteråret 2016. Efter dette, bliver programmet sandsynligvis forlænget, vurderer mange økonomer for tiden. Derefter skal opkøbene udfases, og så vil der yderligere gå en længere periode, før renten måske hæves engang helt fremme i 2018, eller senere endnu. Og det vil vel at mærke kun ske, hvis den økonomiske fremgang fortsætter forsigtigt opad. Skuffer udviklingen, eller kommer der ligefrem et nyt tilbageslag, måske på grund af ny uro om Grækenlands økonomi, er udsigten til stigende renter hos ECB endnu længere ude i fremtiden.

Samlet er den økonomiske udvikling så svag, at ECB vil fortsætte med at pumpe masser af penge ud i systemet længe endnu, vurderer cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank.

»De mange nye euro, der sprøjtes ud, kan svække euroen og dermed styrke dollaren overfor danske kroner. Men ECB’s pengeudpumpning er også med til at holde obligationsrenterne i Europa lave og aktiekurserne oppe,« siger Jacob Graven.