Stort plus hos Fyens Stiftstidende

Læs mere
Fold sammen
De har nok svært ved at få armene ned igen på Fyns største dagblad, Fyens Stiftstidende, hvor regnskabet

for 2003 blev offentliggjort på generalforsamlingen mandag eftermiddag.Trods et fortsat fald i annonceomsætningen

er det lykkedes både at øge omsætningen og ikke mindst overskuddet til 21 mio. kr. før skat og 16,3 mio.

kr. efter skat.I ledelsesberetningen betegnes resultatet som "særdeles tilfredsstillende" og "over de forventninger,

ledelsen havde for koncernen i 2003". Overskuddet kunne have været endnu større, fordi man allerede i 2003 har hensat

to mio. kr. til en flytning fra de nuværende bygninger i Odenses udkant og ind til et nyt mediehus i bymidten, som først

finder sted i 2005.Og resultatet for 2004 forventes at blive endnu større.

Tre sorte år

Glæden

er forståelig på avisen, som på tre sorte år fra 1999 til 2001 satte 80 mio. kr. til, og for den samlede danske

dagspresse vil det være en opmuntring, at en økonomisk særdeles trængt avis i provinsen har formået

at vende skuden i et trængt marked.Den totale annonceomsætning på avisen faldt med 7 pct., mens faldet på avisens

distriktsblade var på to pct. Faldet er især sket på landsannoncerne, mens det lokale tekst- og rubrikmarked steg

svagt.Til gengæld steg bladsalgsomsætningen med to pct. I forhold til året før, og Fyens Stiftstidende

hverdagsoplag kunne holdes på godt 62.000, mens søndagsoplaget faldt med 2.280 til godt 79.000 aviser.Avisen har

brugt det gode år til at nedbringe sin gæld, primært bankgælden, der er reduceret med 37,4 mio. kr.

Fra

avishus til mediehus
Begge tal ligger bedre end oplagsudviklingen på landsplan. Man vil i 2004 kigge nærmere på weekendaviserne

og noget, som kaldes konvergens, og som går ud på at ændre virksomheden fra at være et avishus til et mediehus,

så alle medarbejdere arbejder for både dagblad, distriktsblade, radio og web-avis.Fremgangen for avisen skyldes

ikke mindst omstillinger i avisens organisation, som flere gange har medført faglig uro på bl.a. redaktionen og i trykkeriet.

Der vil nok også blive en del knurren blandt medarbejderne i den kommende tid, når yderligere omstillinger skal gennemføres,

men i ledelsesberetningen skriver avisens ledelse, at man vil satse på at styrke medarbejdernes videnressourcer.- For

til stadighed at kunne virke som Fyns førende mediehus er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere

med et højt fagligt og uddannelsesmæssigt niveau, hedder bl.a. i ledelsesberetningen.Avisens direktion består

af adm. Direktør Poul Erik Andersen og chefredaktør Egon Tøttrup.