Stort overskud i Elsam

Der er gode penge i el- og fjernvarme, viser Elsams årsregnskab. En børsnotering kan være på vej sidst på året, men det bliver ikke nødvendigvis løsningen.

Læs mere
Fold sammen
Der er tilsyneladende gode grunde til interessen for at opkøbe den jysk-fynske elproducent Elsam. Selskabet leverede nemlig et overskud på hele 2,2 milliarder kroner i 2003, viser årsregnskabet.

Konsulenter fra Danske Bank skal nu rådgive om en mulig børsnotering.

Det store overskud har til dels en teknisk forklaring i form af opskrivning af et skatteaktiv. Men selv renset for det blev resultatet 977 millioner kroner, hvilket er 45 procent mere end i 2002.

»Vi har længe arbejdet på at nedbringe omkostningerne i selskabet, og det slår jo igennem år for år. Samtidig har elmarkedet udviklet sig gunstigt, så også indtjeningen er bedre,« forklarer en tilfreds administrerende direktør Peter Høstgaard-Jensen.

Selskabet har dog ikke fået fuldt udbytte af de høje elpriser, fordi Elsam på forhånd havde kurssikret sig mod udsving i prisen.

Det gavner forbrugerne
Forbrugerne af el- og fjernvarme har glæde af resultatet, mener Peter Høstgaard-Jensen.

»De har glæde af, at de har et godt sundt og veldrevet selskab. Og der udbetales udbytte, som kommer til glæde for de selskaber, som forbrugerne ejer. Jeg ved jo ikke præcis, hvordan de bruger udbyttet, men nogle bruger det i hvert fald til at nedsætte nettarifferne,« siger han.

Alligevel er en del af de forbrugerejede distributionsselskaber i færd med at sælge deres aktieposter i Elsam. Det statslige gasselskab DONG har allerede sikret sig 19,4 procent at Elsam-aktierne, og andre aktionærer overvejer for tiden at skille sig af med deres del.

Derfor overvejer Elsams ledelse at børsnotere selskabet eller på anden måde gøre aktierne lettere at handle med.

»Det er ikke så let for dem, der gerne vil sælge, at gøre det. Vi vil gerne have øget omsætteligheden af vores aktier samtidig med, at vi gerne vil prøve at finde en kerne-aktionærgruppe, der kan sikre stabiliteten,« siger Peter Høstgaard-Jensen.

Mulig børsnotering
På et møde i går blev bestyrelsen orienteret om, at Danske Markets, der er en del af Danske Bank, er blevet hyret til at analysere mulighederne. Peter Høstgaard-Jensen forventer, at det arbejde vil være færdigt midt på året. En endelig beslutning vil måske kunne træffes sidst på året.

Elsam regner med, at overskuddet i år bliver på 700 millioner kroner efter skat. Faldet i forhold til 2003 skyldes dels, at brændselspriserne er høje som følge af mangel på fragtkapacitet for kul. Desuden skal flere anlæg ombygges, og det vil give højere omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Elsams køb af det sjællandske elselskab NESA er der ikke taget højde for i regnskabet, fordi den handel først faldt på plads i denne uge.