Stort omsætningsfald hos Embedit

Nedtur. Herlev-virksomhedens omsætning faldt sidste år knap 27 pr, men optimismen er intakt. Embedit forventer vækst i indeværende år, takket være blandt andet ingeniørmanglen.

Det pludselige tab af storkunden Flextronics i 2004 trækker dybe spor i 2005-regnskabet fra teknologiselskabet Embedit. Da Flextronics lukkede sine danske udviklingsaktiviteter ned, forsvandt omkring halvdelen af Embedits omsætning i ét hug, og det skinnede igennem i regnskabet fra 2004. Sidste år blev effekten af kundetabet dog langt kraftigere, hvorfor omsætningen svandt ind til 30,8 mio. kr., svarende til et fald på knap 27 procent i forhold til 2004. I samme periode faldt overskuddet før skat til 1,5 mio. kr. fra 2,4 mio. kr. - Vi led under Flextronics' lukning et godt stykke ind i 2005, og det er den altoverskyggende årsag til selskabets udvikling. På den måde har vi betalt prisen for at være meget afhængige af én stor kunde, konstaterer Tommy Andersen, administrere direktør for Embedit, der udvikler såkaldt indlejret software til apparater som mobiltelefoner samt medicinsk og industrielt udstyr.

Tilbage i vækstsporetFor at imødegå konsekvenserne af tabet af Flextronics arbejdede Embedit sidste år hårdt på at udvide kundekartoteket, blandt andet gennem intensiveret markedsføring. Arbejdet gav pote, så man fra andet halvår 2005 var tilbage på samme månedlige omsætning som før, man mistede Flextronics. Salget vokser stadig og er i dag spredt mere ud over forskellige brancher, hvor man tidligere var meget bundet op på mobiltelefonindustrien. Herlev-virksomheden har således gjort sig mindre afhængig af enkelte kunder og brancher. - Det er lykkedes at komme tilbage i vækstsporet, og vi regner med, at omsætningen øges med 30-35 procent i år, siger Tommy Andersen, der også forventer et "markant forbedret resultat" i 2006.

Ingeniørmangel en fordelDen aktuelle mangel på ingeniører i mange virksomheder er med til at understøtte Embedits vækstforventninger. Hvis virksomhederne ikke kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft, kan de nemlig ikke insource de ydelser, som Embedit lever af. Omvendt presser ingeniørmanglen også Embedit, hvis arbejdsstyrke for en tredjedels vedkommende er freelancere, mens resten er fastansatte. Manglen gør det alt andet lige sværere for virksomheden at rekruttere medarbejdere. - Situationen er tosidet for os, men i første omgang nyder vi godt af, at virksomheder må fokusere deres indsats på kerneområder og så lægge resten ud til leverandører som os. Det betyder også, at vi kan rendyrke vores kompetencer på områder, og dermed udbygge vores styrkepositioner, forklarer Tommy Andersen.