Stort fald i byggeaktivitet

Det oplyser Danmarks Statistik torsdag. Især det påbegyndte erhvervsbyggeri trækker ned i statistikken. Erhvervsbyggeriet

faldt fra 969.000 kvm i fjerde kvartal 2001 til 850.000 kvm i første kvartal 2002 svarende til et fald på 31 pct. I

første kvartal 2001 var det påbegyndte erhvervsbyggeri på 1.226.000 kvm. Det samlede påbegyndte etageareal

faldt med 14 pct. i 1. kvartal 2002 sammenlignet med kvartalet før, hvorimod det påbegyndte boligbyggeri kun faldt med

fire pct. i samme periode. RB-Børsen/rasAOF lukker

Bestyrelsen for AOF Hovedstaden har besluttet at lukke og indgive konkursbegæring.

Baggrunden for beslutningen er, at man ikke fortsat kan skaffe det økonomiske grundlag til den videre drift. AOF Hovedstaden

blev tidligere på året påført en stor gældsbyrde som konsekvens af AOF Daghøjskolens konkurs.

Herudover er det ikke mindst store forpligtelser vedrørende undervisningslokaler, der har været byrdefuld.

nikaASE: Ligestilling nuASE holdt i går generalforsamling og havde fokus på, at de selvstændige skal

ligestilles med lønmodtagerne.


- Det bliver ikke mindre aktuelt af, at selvstændige og lønmodtagere i fremtiden

formentlig får mulighed for at stå i samme a-kasse. Der er desværre alt for mange eksempler på, at selvstændige

diskrimineres, og ASE vil også fremover tale de selvstændiges sag, siger direktør Jesper Bøge. nika

Ny

aktieskat

Regeringen ønsker at det skal være nemmere for virksomheder at aflønne deres medarbejdere med aktieoptioner.

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) har derfor sendt et nyt lovforslag i høring, der skal sikre, at medarbejderne først

skal betale skat af aktierne, når de får dem udbetalt.


Tidligere skulle skatten betales, når medarbejderen

fik tildelt optionerne, og det har gjort det sværere at bruge den aflønningsform, har flere organsiationer påpeget.

-fmjFlere udlånPengeinstitutternes

udlån steg i april sammenlignet med april sidste år. Tendensen gjorde sig gældende for såvel udlån til

offentlig forvaltning, til husholdninger og til ikke-finansielle selskaber. Det fremgår af Danmarks Nationalbanks balancestatistik

for penge- og realkreditinstitutter. Pengeinstitutternes samlede indenlandske udlån steg således med 39,3 mia. kr. til

596,0 mia. kr. i april. Lånene til den offentlige forvaltning steg 3,3 mia. kr. til 18,3 mia. kr., lånene til husholdningerne

steg 9,4 mia. kr. til 244,9 mia. kr. RB-Børsen