Stormombrust kødkoncern i vækstpause

For kødkoncernen Skare er omsætningen faldet beskedent og indtjeningen er trods stigende råvarepriser endnu langt fra målet.

Efter en vækst på næsten 100 mio. kr. i omsætning året før har den sydjyske kødkoncern, Skare Meat Packers K/S, ikke kunnet holde væksten i det seneste regnskabsår, idet salget er faldet fra 932,5 til 926,0 mio. kr.

Den familieejede Vejen-koncern med afdelinger i Vejle, Christiansfeld og Niebüll syd for grænsen opkøber, opskærer og bearbejder kød, som sælges både en gros og direkte til forbrugere i EU-området.

Skare Meat Packers kom i offentlighedens søgelys i foråret 2006, da virksomheden i avisartikler blev beskyldt for at snyde med datoer og oprindelsesland.

De store supermarkeder reagerede ved midlertidigt at tage varerne af hylderne. Kurt Skare tog kraftigt til genmæle over for beskyldningerne, og sagen endte med en tilpasning af mærkningsreglerne, som Skare også har underkastet sig.

Blandt kunderne er en række internationale supermarkedskæder, som Skare ønsker at øge afsætningen til med stadig mere forædlede kødprodukter.

Lidt under faldende kreaturbestandAf regnskabet fremgår, at Skares indtjening har lidt under den faldende kreaturbestand, der har øget konkurrencen om råvarerne og udløst højere priser på kødet. Indtjeningen synes ikke at have lidt dramatisk, idet den er steget fra 25,0 til 27,1 mio. kr. før skat. Overskudsgraden på 2,8 er dog fortsat ikke meget over halvdelen af det erklærede mål om fem procent, som Kurt Skare gav udtryk for over for Erhvervsbladet.dk i fjor.

Inden for nogle år skal koncernen desuden runde to mia. kr. i omsætning.

Allerede i dette regnskabsår venter Skare at være tilbage i vækstsporet, blandt andet med introduktion af nye, mere forarbejdede oksekødprodukter og markedsføring på nye markeder, herunder især de nye EU-lande.

Skare rationaliserer og investerer i disse år kraftigt, idet der investeres over 100 mio. kr. i bygninger og maskiner ved hovedsædet i Vejen. Virksomhederne under Kurt Skare Holding havde i regnskabsåret 354 medarbejdere.