Storm og sygdom førte til underskud hos Hedeselskabet

Hedeselskabet tabte penge i fjor. Ud af en omsætning på 1,1 mia. kr. blev facit underskud før skat på 6,4

mio. kr.


Omsætningen i sig selv blev også ramt af kraftig tilbagegang. I 2000 omsatte den erhvervsdrivende fond

for godt 1,4 mia. kr. og tjente også 27,2 mio. kr. før skat. Ledelsen lægger da heller ikke skjul på, at

den er utilfreds med resultatet. Det er ikke mindst datterselskabet Silvatec Skovmaskiner, der har været smertensbarnet. Alene

dette selskab gav et underskud før skat på knap 19 mio. kr. Årsagssammenhængen er ifølge Hedeselskabet

følgende:


1999-stormen har betydet lave træpriser, som igen har resulteret i lav skovningsaktivitet. Hertil kommer,

at mund-og klovsygen på vigtige markeder som England og Irland lukkede for skovningsaktiviteten her.Opsplitning

Også

selskabet Hedeselskabet Miljø og Energi skuffede. Her blev det til et minus på 8,1 mio. kr. mod et forventet plus på

17,2 mio. kr. Det pauvre resultat skyldes bl.a. kraftige ændringer af organisationen, hvor man har splittet selskabet op i tre

forretningsområder: Konsulentydelser, produktion og entreprenørydelser.


Når det samlede resultat alligevel

ikke bliver ringere end et underskud på 6,4 mio. kr., hænger det sammen med, at et andet selskab, Hedeselskabet Skov og

Landskab, gik mod trenden ved at ekspandere via flere vundne licitationer.