Storkonflikten er ikke på vej

LO har varslet storkonflikt 10. marts. Men der går en måned mere, og imens har parterne incitament til at blive enige, mener arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra Københavns Universitet.

Er det en reel mulighed, at storkonflikten bliver til noget?

»Der bliver ikke nogen storkonflikt som resultat af varslet.«Hvorfor ikke?

»Fordi forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten i to gange 14 dage, og det vil han højst sandsynligt gøre.«Men er det så realistisk, at den kommer om en måned?

»Det kan vi jo ikke udelukke. Men forligsmanden har den opgave sammen med LO og DA at prøve at få løst problemerne på Nærings- og Nydelsesmiddelområdet, ikke mindst slagterierne, og på transportområdet, ikke mindst for buschaufførene. Det er to områder, som meget gerne skal på plads, før han fremsætter et mæglingsforslag. Men der bliver ikke forlig på alle områder. Det kan der være forskellige taktiske, personlige og andre grunde til. Men alle områder skal ikke være færdige, før han kan fremsætte et mæglingsforslag, og for at man kan bruge sammenkædningsreglerne. Det ligger så at sige i systemet, at ikke alle kommer på plads, men det er selvfølgelig afgørende, at der ikke er store områder, der mangler.

Den overordnede ramme ligger så at sige fast nu (efter forligene i blandt andet industrien, red.). Men hvis de opgiver at lave forlig, inden forligsmanden kommer med et mæglingsforslag, mister de en ikke ubetydelig indflydelse på overenskomstens finere madlavning, altså på teknikaliteterne i overenskomsten. Så får de bare de ting, der er aftalt i de andre overenskomster på for eksempel barselsområdet, løn, satsforhøjelser og pension. Mulighederne for at justere og tilpasse inden for overenskomsten bliver vanskeligere.«Så de har et incitament til at blive færdige?

»Incitamentet er til at sikre sig indflydelse inden for den ramme, der er givet. Men det forudsætter, at man er villig til at acceptere rammen. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at bare fordi der er et forlig, at dem, der er omfattet af det, også vil acceptere det.«