Storebror for stor mundfuld for lillebror

"Lillebror køber storebror". Sådan indledte denne artikels forfatter historien om Jern Holdings overtagelse

af Aalborg-virksomheden Jørgen Bladt A/S - i dag Bladt Industries - i 1998.


Virksomhedskøbet var det hidtil største,

Jern Holding havde foretaget. To to år tidligere var selskabet begyndt at opkøbe og udvikle danske virksomheder først

og fremmest inden for jern- og metalindustrien.


Generalen under manøvren var direktør Bent Treldal, A-L Stål

i Skjern, som via sit holding-selskab, BTA-holding, var hovedaktionær i Jern-holding. På de økonomiske flanker

havde han to pensionskasser, Pen-Sam og Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien, PVJ.Visionen

De

to pensionskasser var med til at give selskabet de fornødne finansielle muskler til at realisere visionen: At skabe en jernindustriel koncern

af tilstrækkelig tyngde til, at den også ville kunne ekspandere internationalt.


Syv danske virksomheder og et nyt

estisk selskab nåede det at blive til i Jern Holding, inden buen blev spændt så hårdt, at bankforbindelsen, Nordea,

begyndte at trække i håndbremsen.


I dag består Jern Holding blot af Bladt Industries og Passat Energi ved Viborg,

som imidlertid har fusioneret med et af de oprindelige syv, danske Jern-holding selskaber, Skelhøje Maskinfabrik.


Ejerkredsen

er svundet ind til én: PVJ.Ny ejerkonstruktionSom pensionskasse har den ikke lov til permanent at besidde en bestemmende

aktiepost i Jern-holding. Derfor skal der indenfor en overskuelig fremtid findes en anden ejerkonstruktion. Det oplyser bestyrelsesformanden

i såvel PVJ som Jern-holding, Jørgen Olsen.


Bladt Industries, der bl.a. har deltaget i fremstillingen af brokonstruktioner

til Storebæltsforbindelsen og været stærkt involveret i offshorekonstruktioner og en række andre sværindustrielle

produktioner, var langt større end Jern Holding på overtagelsestidspunktet.Smerteligt vidunderVirksomheden

har lige siden været såvel smertensbarnet som vidunderbarnet i holding-selskabet.


Vidunderbarn, fordi det vitterligt

er lykkedes at omstrukturere produktionen fra en avanceret, teknisk på-bestilling produktion til en moderne virksomhed med et

helt anderledes serie-flow. Bladt Industries fremstiller i dag vindmølletårne til såvel danske som tyske vindmøllefabrikker.

Aalborg-virksomheden er også fortsat aktiv på offshore-området.


Det er lykkedes mere end at fordoble omsætningen.

Den passerede i 2001 den halve mia. kr. og det med en nogenlunde uændret medarbejderstab, der i dag ligger omkring 360 ansatte.


Når

den store virksomhed alligevel også må leve med prædikatet smertensbarnet, hænger det sammen med, at omstillingen

blev kostbar og blev af længere varighed end oprindeligt planlagt.UnderskudHvor Bladt Industries i 1998 tjente mere

end 20 mio. kr. på bundlinien før skat, gik det galt i 1999, da det blev et underskud på godt 4,3 mio. kr. De røde

tal fortsatte i 2000, som resulterede i et endnu større underskud på 12,2 mio. kr.


Sidste år rettede tingene

sig op på bundlinien. Den fortsatte omsætningsvækst krævede imidlertid ekstra kapital. Der blev indskudt 24 mio.

kr. i ansvarlig lånekapital fra bl.a. Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD. Samtidig begyndte man at sælge ud af koncernens

mindre selskaber. AL-Stål blev solgt fra til et nyt konsortium.


Indura, et mindre selskab i Vildbjerg mellem Holstebro

og Herning, der sælger fittings til VVS-sektoren, blev overtaget af Jern Holdings grundlægger, Bent Treldal.


Andre

selskaber fik hvilende status.Mere kapitalJern Holding fortsatte imidlertid væksten i Bladt Industries, men da ekspansionen

blev finansieret kortsigtet, krævede Nordea angiveligt, ifølge Jørgen Olsen, at aktionærerne skulle indskyde

yderligere kapital.


Det var kun, stadig ifølge Jørgen Olsen, PVJ parat til. Pensionskassen købte de øvrige

aktionærer ud til den indre værdi.


Bent Treldal, manden med de store ambitioner, er i dag fortsat direktør for

AL-Stål, som nu er på nye hænder. Han ønsker ikke at kommentere forløbet i Jern Holding, men henviser

til selskabets tidligere formand, Knud Werner Koch Jensen, som fortsat er bestyrelsesformand i Bladt Industries.


Det er således

ikke muligt at få en kommentar fra Bent Treldal til et forlydende om,, at man allerede ved overtagelsen af Bladt Industries

var klar over, at virksomhedskøbet ville kræve indskydelse af yderligere kapital og, at de to pensionskasser, PVJ og

PenSam, havde accepteret dette faktum ved at love de øvrige aktionærer, i bund og grund Bent Treldals BTA-holding, denne

kapital. Heller ikke holdingselskabets tidligere bestyrelsesformand har kommentarer til det punkt.Succes og fiaskoKnud

Werner Koch Jensen bekræfter dog, at en kapitalindsprøjtning i Bladt Industries var nødvendig. Han mener, at en

af Jern Holdings to visioner, er gået helt efter planen.


- Vi havde dels et ønske om at samle en række jernindustrielle virksomheder,

som stod foran et generationsskifte, i en strærkere koncern, dels et ønske om, at denne koncern kunne tage konkurrencen

op på det internationale marked. Set i bakspejlet med frasalget af flere virksomheder er den første del ikke lykkedes.

Til gengæld mener jeg, at vi med udviklingen i Bladt Industries er godt på vej til at realisere målet om internationalisering,

siger han.


Den tidligere bestyrelsesformand erkender samtidig, at ét bestemt internationaliseringstrin ikke gik efter

hensigten:


Etableringen af en fabrik i Estland. Tilliden mellem de lokale estere og det danske moderselskab led skibbrud i forbindelse

med en for moderselskabet skjult "sale and lease back" konstruktion, der kostede Jern Holding såvel mange penge som

managementressourcer.


Han erkender også, at omstruktureringen af Bladt Industries blev længere og dyrere end oprindeligt

planlagt.


- Når man vil vækste i den grad, vi ville, skal man gøre sig klart, at et bæredygtigt kapitalapparat

skal være fuldstændig på plads, fastslår han.