Store virksomheder får et ekstra skatteeftersyn

Told og Skat vil granske fire-fem store københavnske virksomheder for at finde frem til, hvor der skal sættes ind med ekstra skatte- og regnskabsinformation.

Læs mere
Fold sammen
En lille håndfuld af de helt store københavnske virksomheder skal i den kommende tid gennemgå et ekstra skatteeftersyn.

»Vi vil godt forbedre servicen over for de store virksomheder i vort område, Storkøbenhavn, og derfor udvælger vi fire-fem store virksomheder som en slags pilotprojekt, for at finde ud af, hvor vi kan sætte ind med mere information og bistand,« siger områdedirektør Johnny Schaadt Hansen, Told og Skat København.

»Sammen med selskabskontrollen fra Told- og Skattestyrelsen vil vi gennemgå virksomhedernes regnskaber. Vi ved af erfaring, at på en række områder kan det være vanskeligt selv for de store virksomheder at indberette korrekt. Områder som aktieløn og diverse personalegoder volder næsten altid problemer,« tilføjer Johnny Hansen.

I region København har told og skat udvalgt de 100 største virksomheder som mål for en kommende styrket informationsindsats.

De 100 københavnske virksomheder udgør 80 procent af landets største virksomheder.

»Det har været fremme, at der var tale om de 100 største danske virksomheder, men det er ikke korrekt. Det er en københavnsk aktivitet. Vi skal heller ikke på kontrolbesøg i de 100 virksomheder. Det rækker vort medarbejderantal slet ikke til,« siger områdedirektøren.

Resultat på nettet
Når pilotprojektet er afsluttet, er det Told og Skats tanke at lægge resultaterne ud på internettet, så andre virksomheder kan se, hvor det er, de går galt i byen på skatte- og regnskabsområdet.

Pilotprojektet og den efterfølgende indsats over for de 100 virksomheder flytter dog ikke fokus fra de mange kontrolindsatser mod kiosker og restauranter.

»Den kontrol har stadig topprioritet hos Told og Skat. Vi kan sagtens håndtere flere opgaver. Der bliver på ingen måde tale om en nedprioritering af indsatsen mod kiosker og restauranter,« siger informationsmedarbejder René Andersen, Told- og Skattestyrelsen.