Store servicepakker vinder frem

Flere typer virksomheder specialiserer sig i at overtage andre firmaers interne serviceopgaver. Det giver stordriftsfordele. Servicefirmaerne tjener på det, og kunderne reducerer omkostningerne.

Store servicepakker vinder frem - 1
»Facility management giver lange kontrakter. Det er sikre penge, og det er noget,<br>som en aktionær ser på,«<br>siger direktør Jørgen Utzon fra Skanska Service i Danmark. <br>Arkivfoto: Vibeke Toft Fold sammen
Læs mere
Mens erhvervslivet lystigt udliciterer IT-opgaver og produktion til underleverandører, er det stadig kun en meget lille del af det daglige, trivielle servicearbejde, virksomhederne overlader til fremmede.

Men markedet for såkaldt facility service eller facility management er på fremmarch. Flere og flere virksomheder bliver overbevist om, at det bedre kan betale sig at koncentrere sig om sin egentlige kerneforretning og så overlade bygningsvedligeholdelse, omstillingsbord, vinduespudsning, kantinedrift, postomdeling med mere til eksterne leverandører.

Og flere virksomheder er i gang med at opbygge serviceforretninger, der kan varetage en lang række af sådanne opgaver og skabe stordriftfordele. Målet er at opnå en besparelse, som servicefirmaerne kan dele med kunderne.

Den svenske entreprenørgigant Skanska begyndte i 1988 at opbygge sin egen facility service-forretning, som nu omsætter for 2,5 milliarder kroner om året.

»Mange af de kompetencer, en byggevirksomhed har med styring af komplekse projekter, kan ligeså godt bruges til facility management, hvor der også skal samles en masse forskelligartede funktioner i et kontaktpunkt,« siger administrerende direktør Jørgen Utzon fra Skanska Service i Danmark.

Han lægger ikke skjul på, at facility management er et attraktivt alternativ til byggebranchen, hvor kundekontakten typisk er kortvarig.

»Facility management giver lange kontrakter. Det er sikre penge, og det er noget, som en aktionær ser på,« siger Jørgen Utzon.

Fordele i stordrift
I USA har de store entreprenører typisk deres egne »FM-enheder«, og den tendens har også bredt sig til Europa. For nylig overtog den tyske entreprenørkoncern Hochtief således Siemens' facility management-forretning.

»Vi kan tjene penge på det, og alligevel kan vi gøre det billigere for vores kunder. Det er vores kernevirksomhed, og vi er eksperter i servicesystemer og kan se, hvor kunderne har spildt penge eller fået for dårlig kvalitet. Og så har vi selvfølgelig stordriftsfordele på indkøb, når vi puljer sammen for mange firmaer,« siger Jørgen Utzon.

En ny udbyder på det danske marked er det børsnoterede ejendomsselskab Jeudan, der i år har besluttet at satse på at opbygge sin egen serviceforretning.

Kundegruppen er i første omgang alle de firmaer, der har lejet sig ind i Jeudans ejendomme i København. Det naturlige udgangspunkt for Jeudan Service er vedligeholdelse, ombygning og drift af bygninger. Dertil kommer opgaver som elevatorservice, pasning af varmecentraler, rengøring og vinduespolering, som dog udføres af underleverandører - som for eksempel ISS.

»Vi kan se, at markedet efterspørger nogle udbydere af samlede serviceløsninger. Virksomhederne ønsker kun at skulle henvende sig et enkelt sted, og mange firmaer tænker mere på outsourcing,« siger direktør Michael Gale fra Jeudan Service.

Han og Jørgen Utzon fra Skanska mener ikke, at den generelle økonomiske afmatning påvirker facility service-branchen negativt.

»Det kan da godt være, at nogle firmaer er ramt af økonomisk afmatning. Men så kan det jo være, at vi kan hjælpe dem med at lave omkostningsreduktioner,« siger Michael Gale.

»I år, hvor det ikke går så godt, er der mere fokus på omkostningerne, og det er jo en ting, vi kan levere - omkostningsreduktioner. Men vi kan da godt mærke afmatningen blandt nogle af vores eksisterende kunder, som måske nu vil have færre ydelser. Men fordi vi er en stor serviceorganisation med mange kunder, er vi gode til at tilpasse os - både når det går op, og når det går ned,« siger Jørgen Utzon.

Gigantisk potentiale
I dag er det stort set kun i England, at facility service-markedet er rigtig godt udviklet - og i hård konkurrence. Men potentialet i resten af Europa er stort.

En undersøgelse fra konsulentfirmaet Frost & Sullivan viser, at europæiske virksomheders samlede omkostninger til interne og eksterne serviceydelser har ligget nogenlunde fast omkring 2.000 milliarder kroner om året siden 1995.

I løbet af de sidste fem år er facility servicemarkedet vokset med godt 11 procent om året.