Store patentudgifter afskrækker de små

Store udgifter afholder mange mindre virksomheder fra at tage patent. Dansk Industri vil derfor sætte problemet på dagsordenen,

når Danmark overtager EU-formandskabet 1. juli i år.


En undersøgelse fra den europæiske patentorganisation

EPO viser, at de store udgifter ved at opnå patent skræmmer over 50 pct. af virksomhederne med under 20 medarbejdere væk.

For virksomheder med over 500 ansatte er det kun under en fjerdedel, der lader sig skræmme.


Da Danmark netop er kendetegnet

af små virksomheder, er vi blandt de lande, der rammes hårdest af det nuværende system. Derfor er det vigtigt, at

Danmark går forrest og får det ændret.


Dansk Industri opfordrer derfor til at give spørgsmålet

topprioritet, når Danmark 1. juli overtager EU-formandskabet.


- Vi arbejder på at gøre det til en af mærkesagerne

under det danske form andskab, siger juridisk konsulent Christian Klyhn fra Dansk Industri.Dyre oversættelser

Det,

der især er med til at gøre det nuværende patentsystem dyrt, er omkostningerne til oversættelser. For at

opnå et europæisk patent skal man oversætte oplysningerne til sprogene i alle de lande, hvor patentet skal gælde.


Dansk

Industri anslår, at et ti-årigt patent i otte europæiske lande nemt kan løbe op i 225.000 kr. Heraf udgør

udgifterne til oversættelser alene 100.000 kr.


På EU-plan har man igennem længere tid arbejdet med planer

om et fælles EU-patent, hvor der kun bruges få sprog.


Det vil kunne gøre det betydeligt billigere for europæiske

virksomheder at udtage patenter. I dag er omkostningerne ved at udtage patenter i gennemsnit seks gange større i Europa end

i USA.


- Den måde, det europæiske patentsystem er bygget op på i dag, betyder grundlæggende set, at vi

kommer bagud i forhold til USA, siger Christian Klyhn.


Men arbejdet med det fælles EU-patent er indtil videre strandet

på spørgsmålet om hvor mange og hvilke sprog, det skal omfatte.


- Hvis ikke EU-patentet kan barberes ned til

et eller allerhøjest tre sprog, så er industriens holdning helt klart, at det er bedre at vente nogle år, siger

Christian Klyhn, der håber på, at den nye ordning kan forhandles på plads under det danske formandskab.europæisk plan

Christian Klyhn peger desuden på, at det er vigtigt at se, hvordan retssystemet virker, når virksomhedernes

patenter krænkes. Som systemet er i dag, skal virksomhederne føre sager i de lande, hvor patentet krænkes af en

konkurrent. Det er dyrt, og de lokale retsinstanser har ofte ikke den fornødne ekspertise til at håndtere sagerne tilfredsstillende.

En fælleseuropæisk patentdomstol, hvortil sagerne kunne ankes efter behandling i de enkelte lande, ville kunne afhjælpe

det problem.


- Der er behov for en centralisering af retssystemet. Det er den eneste måde, vi får et system med den

fornødne ekspertise, påpeger Christian Klyhn.


I ErhvervsBladet fredag i sidste uge slog formanden for den danske opfinderforening,

Hans Haraldsted, til lyd for, at man lokalt i Danmark overvejede at ændre det usmidige retssystem i stedet for at vente på

de fælles initiativer på EU-plan. Men det afviser Dansk Industri.


- Patenter er ofte møntet på eksport.

Hvis en gebyrsænkning eller et smidigere retssystem skal have en effekt, er det vigtigt, at reglerne bliver ændret på

europæisk plan og ikke bare i Danmark, siger juridisk konsulent Christian Klyhn.