Store krav til ny telestyrelse

Dansk Dataforening mener ikke, at det er nok at sammenlægge Telestyrelsen og Statens Information, som regeringen vil. Den ny styrelse skal være langt mere slagkraftig.

Minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander må have en stor indbakke. Som ny minister for IT modtager han nu flere forslag fra IT-branchen i forbindelse med den kommende sammenlægning af Statens Information og Telestyrelsen, som skal være klar 1. april. De to skal sammenlægges i en IT- og Telestyrelse.

Senest har Dansk Dataforening sendt et omfattende oplæg til Helge Sander med hvad foreningen mener, skal være indholdet i den ny styrelse.

Som udgangspunkt mener foreningen, at en sammenlægning af Telestyrelsen og Statens Information i sig selv ikke er ambitiøst nok.

Skridtet skal tages fuldt ud og den ny styrelse skal udstyres med en lang række kompetencer, der kan skærpe den politiske indsats på IT-området.

»Det er væsentligt, at man her får en styrelse, der som hovedopgave har at føre IT-visionerne ud i virkeligheden,« siger Tony Franke, direktør i Dansk Dataforening. Han mener, at IT-politik skal udtænkes i ministeriet og føres ud i livet af den ny styrelse.

»Det skal styrelsen måles på. Den tidligere regering havde mange visioner, men det kneb meget med realiteterne,« siger Tony Franke.

Dansk Dataforening mener, at den ny IT- og Telestyrelse, som den skal hedde, skal føre planerne om den digitale forvaltning ud i livet. Borgere og virksomheder skal kunne betjenes via nettet.I praksis kunne det være nye elektroniske patientjournaler til sygehusene, forslår foreningen.

Desuden mener foreningen, at nye lovforslags eventuelle IT-relaterede konsekvenser skal vurderes af den ny styrelse. Det gælder bredt over hele Folketinget.

Målet er, at få tænkt IT ind allevegne.

Desuden skal den ny styrelse, efter foreningens mening, samle al information fra det offentlige omkring IT-sikkerhed som hacking og virus. Det skal give mere troværdig information til borgerne om disse ting i takt med, at flere og flere danskere kobles op via bredbånds internet.

Helge Sander (V) er endnu ikke klar med det konkrete indhold i den ny styrelse.