Store investeringer hos underleverandør

Automatisering. Multicut A/S i Vildbjerg fortsætter sin meget offensive investeringspolitik med nye investeringer i produktionsudstyr.

Underleverandørvirksomheden Multicut A/S har fart på.

Virksomheden får fyldt sin netop udvidede fabrik i Vildbjerg op med avanceret produktionsudstyr hurtigere, end det var forudsat.

I forbindelse med fabriksudvidelsen til syv mio. kr. var der oprindeligt planlagt investeringer på cirka otte mio. kr. i to automatiske bearbejdningscentre. Men allerede nu er det besluttet, at der skal investeres yderligere cirka 15 mio. kr. i produktionsudstyr.

En væsentlig del af de nye investeringer skyldes en helt ny komplet fuldautomatisk produktionslinje. Linjen er specielt udviklet til at fremstille de store metalkomponenter, som indstøbes i de nye store vindmøllevinger og boltes fast på mølleakslen.

- I takt med, at vindmøllerne bliver større, bliver komponenterne for tunge til manuel håndtering. Så nu både fremstiller og håndterer robotanlæggene dem fuldautomatisk, siger direktør Lars Rasmussen.

Det ene af de to automatiske bearbejdningscentre, som var med i den oprindelige investeringsplan, er i stand til at dreje og håndtere metalemner på op til cirka 20 ton. Og kapaciteten er for længst fuldt udnyttet af en enkelt stor kunde, som sagtens kunne holde flere lignende anlæg fuldt beskæftiget hos Multicut, der indgår i metalklyngen i Vildbjerg.

Ægte vækstvirksomhed- Vi havde ingen anelse om dette behov, da vi købte den. Vi ønskede egentlig bare en maskine, som kunne håndtere emner, som var tungere end de 300 kg, vi magtede før udvidelsen. Vi besluttede så at købe et anlæg, der kunne håndtere meget tunge emner, siger Lars Rasmussen, der har grundlagt virksomheden sammen med vennen og kompagnonen Tommy Kristensen.

De to har i løbet af en kort årrække etableret en ægte vækstvirksomhed. Alene i løbet af 2006 er Multicuts medarbejderstab vokset fra 25 til 35 ansatte, og der er investeret cirka 25 mio. kr. inklusive fabriksudvidelsen.

De fremtidige ekspansionsmuligheder har de to ejere også taget højde for, idet de har sikret sig jorden ved siden af fabrikken, der ligger i et nyt industrikvarter nord for stationsbyen mellem Holstebro og Herning.

Trods det høje investeringstempo formår Multicut at tjene penge. Efter en bruttofortjeneste på godt 8,3 mio. kr. i det seneste regnskabsår hentede virksomheden et overskud på næsten 5,6 mio. kr. hjem før skat.

Multicut er langt fra den eneste virksomhed i området, der ekspanderer. Indtil årsskiftet var Vildbjerg hovedstad i af Trehøje kommune, men kommunen er i dag blevet en del af den nye Herning storkommune.

Alligevel er det tankevækkende at betragte den gamle Trehøje kommunes salg af erhvervsjord i fjor. Salget nåede helt op på 72.000 kvadratmeter, og det skal holdes op mod, at de langt større nabokommuner, Holstebro og Herning, solgte henholdsvis 107.000 kvadratmeter og 169.000 kvadratmeter.