Store grundejere i skatteklemme

Villaer og sommerhuse med et grundareal på mere end 1.400 kvadratmeter kan blive beskattet ved salg, hvis skattevæsenet vurderer, at der er mulighed for at frastykke en grund.

Er villagrunden eller sommerhusgrunden større end 1.400 kvadratmeter, så kan der ved salg komme en ubehagelig ekstraregning fra skattevæsenet.

Vurderer skattevæsenet, at der kan frastykkes en mindre grund fra det samlede areal, uden at det går væsentligt ud over værdien af den resterende ejendom, så er fortjenesten ved salg skattepligtig.

Den situation er sælgeren af en ejendom vest for Storebælt kommet i, efter at have solgt sin ejendom, hvor grundarealet lå i såvel byzone som landzone.

Kort tid efter salget får han et brev om, at han skal beskattes af fortjeneste ved salg af ejendommen på 236.316 kr.

Ejendommens samlede grundareal er på 24.508 kvadratmeter. Heraf befinder de ca. 4.000 kvadratmeter sig i byzone, og kan derfor udstykkes, vurderer kommunen. En syns- og skønsmand når senere frem til, at der er mulighed for at opdele de ca. 4.000 kvadratmeter i tre byggegrunde, uden at det går ud over værdien af den grund, hvor selve ejendommen er beliggende.

Den uheldige ejendomssælger førte sagen helt op til Vestre Landsret, hvor de tre landsdommere gav skattevæsenet fuldt medhold.

Normalt skattefrit
»Jeg tror, at det kommer bag på mange, at parcelhuse og sommerhuse kun er sikret mod beskatning ved salg, hvis grundarealet er under 1.400 kvadratmeter. I hvert fald kan vi konstatere et stigende antal sager på området,« siger skattechef Preben Bertelsen, Time Tax.

»Mange sommerhusgrunde er eksempelvis betydeligt større end de 1.400 kvadratmeter, og selv om der måske står i den lokale grundejerforenings servitutter, at grundene skal være på mindst 2.000 kvadratmeter, så har det ingen betydning i skattemæssig sammenhæng, hvis der kan ske udstykning efter skattevæsenets vurdering,« tilføjer Bertelsen.

Parcelhusreglen, som denne undtagelse i ejendomsavancebeskatningsloven populært kaldes, har gennem årene voldt mange husejere problemer. Kan der blot udstykkes en grund på minimum 700 kvadratmeter, så falder undtagelsen bort. Eksempelvis afsagde Landsskatteretten i 2002 en kendelse, hvorefter en villagrund på 1.673 kvadratmeter kunne udstykkes i en bebygget grund på 973 kvadratmeter og en ubebygget grund på 700 kvadratmeter, og derfor skulle der ske ejendomsavancebeskatning.

Landinspektør
En måde at komme problemet i forkøbet på er, efter skattechef Preben Bertelsens mening, at få en landinspektør til at udtale sig om, hvorvidt en udstykning kan lade sig gøre eller ej. Dermed har en kommende sælger et bedre overblik over, hvad grunden kan sælges for, så der dermed tages højde for en eventuel skattebetaling.