Store erhvervsmuligheder i energistrategi

Der er enorme erhvervsmuligheder i regeringens energistrategi. Dansk Industri forudser, at Danmarks eksport af energiteknologi, som i dag udgør ca. 40 mia. kr. om året, vil blive fordoblet til 80 mia. kr. indenfor de næste ti år. Det er således et område, hvor dansk erhvervsliv i dag har en helt enestående international førerposition. Det er en førerposition, som med regeringens strategi jeg forventer, vil blive udbygget - ikke mindst, når midlerne til energiforskning øges til det dobbelte, samt målsætningen om andelen af vedvarende energi ligeledes fordobles inden år 2025 til 30 procent.Når regeringen stiller krav, at produktionen af vedvarende energi skal være konkurrencedygtig og have et positivt miljøregnskab, så er det for at undgå urentable produktioner, der vil betyde dyrere energi til forbrugerne og erhvervslivet uden nogen miljøfordele.Det er derfor nu op til forskere og erhvervsliv at vise, at der er god samfundsøkonomisk fornuft og miljømæssige gevinster i udvikling af f.eks. biobrændstoffer. Danmark har alle muligheder for succes: Vi har gode råstoffer fra landbruget, vi har nogle af verdens dygtigste forskere, og vi har et erhvervsliv, der både kan og vil udvikle bæredygtige produktioner.