Store chefændringer hos JydskeVestkysten

Læs mere
Fold sammen
JydskeVestkystens nye ansvarhavende chefredaktør og administrerende direktør, Mette Bock, slår godt fire måneder

efter sin tiltræden til med den mellemstore hammer og ændrer den redaktionelle ledelse betragteligt for at føre

bladets nye strategiplan ud i praksis.


Chefredaktionen slankes således fra tre til to, idet et af de hidtidige medlemmer,

Flemming Just, udtræder for at blive udgaveredaktør i Haderslev.


Tilbage er ud over Mette Bock Peter Orry, der

bliver stedfortræder.


Redaktionschef for avisens syv udgaver, Jesper Nørgaard, mister sin funktion, idet stillingen

nedlægges. Han vil dog kunne søge en af de nye stillinger, der er resultater af ændringerne.


Redaktionschef

Arne T. Nielsen bliver i fremtiden IT-chef. Udviklings- og informationschef Hanne Dalls stilling nedlægges, og hun bliver i

stedet projektleder for tværgående projekter i huset.


To af avisens udgaveredaktører fratræder uafhængig

af strategiplanen deres stillinger.


Det er Jens Michael Damm i Sønderborg, der vender til at være selvstændig inden

for PR, når hans afløser er fundet, og Niels Hansen, der bliver projektleder i en ny afdeling for mediekonvergens i Esbjerg.


Tre

stillinger som nyhedsredaktører nedlægges, og de tre medarbejdere kan søge de nye stillinger som jourhavende,

mens der oprettes en ny stilling som nyhedschef.


- Med ændringerne skubber vi ledelseskraft ud i organisationen, der ikke passede

til bladets nye strategiplan om at styrke det lokale, siger Mette Bock.


I den kommercielle afdeling nedlægges stillingen

som marketingchef, og Torben Andersen overgår derfor til en stilling som logistikchef i bladets distributionsselskab.