Store byrder på små virksomheder

Regelforenklingen mangler stadig på de virkeligt vanskelige områder som sygedagpenge, mener Dansk Industri. Og der er brug for mere kompetente sagsbehandlere i kommunerne.

Trods flere års regelforenkling føler landets mindre virksomheder sig fortsat hårdt ramt af administrative byrder, viser en undersøgelse fra Dansk Industri, som offentliggøres i dag i bladet Erhvervspolitisk Indsigt. En stor del af problemet er en for usmidig sagsbehandling i kommuner og amter.

»Det handler ikke kun om regler. Det handler også om forståelse, fleksibilitet og lange sagsbehandlingstider,« siger chefkonsulent Jette Nøhr fra Dansk Industri (DI).

Blandt DI-virksomheder med under 100 ansatte oplever over halvdelen manglende forståelse, fleksibilitet og hurtighed i den offentlige sagsbehandling som et problem.

Konkret er det især refusion af sygedagpenge, der giver frustrationer. En tredjedel af virksomhederne har oplevet problemer med det. Men også arbejdstilsyn, miljøgodkendelser, byggetilladelser og miljøtilsyn giver problemer for over ti procent af de små og mellemstore virksomheder.

Jette Nøhr roser regeringen for at have taget fat på regelforenklingen.

»Men det er et langt sejt træk, som ikke bliver løst fra den ene dag til den anden. Hidtil har man gennemført mest på de rimeligt små og afgrænsede områder, som ikke batter så meget. De store områder arbejder man med, og vi forventer da, at der kommer noget ud af det,« siger hun.

Mindre tidrøver
For eksempel er Beskæftigelsesministeriet netop gået i gang med at undersøge, om reglerne for sygedagpenge kan gøres mere smidige.

Regeringen har en erklæret målsætning om, at virksomhederne skal bruge 25 procent mindre tid på at administrere offentlige regler senest i 2010. Hvert år måler den tidsforbruget i en stikprøveundersøgelse, men målingen for 2003 bliver først offentliggjort i marts. Den seneste måling viste, at der i 2002 ikke skete nogen reduktion i virksomhedernes administrative byrder.

En undersøgelse fra Dansk Handel og Service tegner dog et lidt lysere billede. Ifølge den er andelen af virskomheder, der oplever de administrative byrder som »meget belastende«, faldet fra 40 til 19 procent på to år. Det er dog stadig 75 procent, der finder dem belastende i et eller andet omfang.

Ifølge Jette Nøhr kan man ikke generelt sige noget om, om små kommuner er dårligere eller bedre end de store, når det gælder sagsbehandlingen af virksomheder. Men hun peger på, at større kommuner i hvert fald har bedre forudsætninger for at give en god service, fordi de har mulighed for at ansætte specialiseret personale. Således har en fjerdedel af kommunerne i dag ikke en ingeniør ansat, oplyser DI.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), fordi han er i USA.