Store afkast nu på obligationer

I Jyske Bank går man nu aktivt ud og anbefaler kunderne at placere en del af deres obligationsinvesteringer i emerging markets.

Bl.a. islandske statsobligationer har givet et pænt afkast i årets første måneder.


I Jyske Bank vil

man som bekendt gerne være lidt anderledes end i andre banker.


Derfor går man nu aktivt ud og anbefaler køb

af statsobligationer i de såkaldte nye markeder. Jyske Bank har udvalgt fem lande, som er værd at satse på: Polen,

Ungarn, Sydafrika, Island og Mexico.


Banken påpeger, at de lande har givet gode afkast hidtil i år, og derfor bør

investor placere 20 pct. af din obligationsportefølje i de lande. Samtidig er kurtagen på handel med obligationer i de

lande kun 0,1 pct. højere end normalt.


Det handler ifølge funktionsleder Ole Severinsen fra Jyske Bank om, at investor

bør sprede sin risiko, og når f.eks. islandske obligationer har givet et afkast på hele 15,62 pct. i årets

første fire måneder, så er det værd at lægge mærke til.


Der ses en flot udvikling på

den islandske handelsbalance.


For andet kvartal i træk var handelsbalancen positiv. Den effektive rente på RB03

og RB07 faldt med 0,50 pct.point gennem april måned, og valutaen er kraftigt styrket.


Over for euroen er islandske kroner

nu steget med over 8 pct. siden årsskiftet, og centralbanken er i gang med at sænke renterne.


Island er med andre

ord kommet ind i en positiv spiral.EU

Polen og Ungarns økonomier er på rette vej, og landene er meget vestligt orienteret.
Samtidig er der rent lovgivningsmæssigt ved at blive implementeret en række nye love omkring kapitalens fri bevægelighed.

Det sker forud for den ventede optagelse i EU og derefter i ØMUen.


Det betyder, at risikoen ved at investere i de to landes

statsobligationer er forholdsvis begrænset. Alligevel er der et pænt afkast at hente.


Derudover foretages der udstedelser

i euro, og dermed begrænses valutarisikoen yderligere, hvis man som investor ikke vil løbe den risiko.


Det polske

underskud på betalingsbalancen i marts blev på 637 mio. amerikanske dollars, hvilket var langt lavere end ventet.


Importen

er faldet med 10 pct. på årsbasis, hvilket understreger den lave indenlandske aktivitet.


Eksporten er faldet med

5 pct. Realrenten er fortsat høj.


Næste inflationstal kommer den 15. maj, hvor der ventes et tal på 3,2 pct. på

årsbasis.


Derfor venter Jyske Bank en yderligere rentenedsættelse på 0,50 pct.point inden sommer.


Markedet

for ungarske statsobligationer har været afventende i den seneste tid, idet parlamentsvalget blev afviklet den 7. og 21. april.


Den

nye regering bestående af Socialisterne og De Frie Demokrater har markedets tillid, idet de vil sætte skub i privatiseringerne

og afskaffe visse statskontrollerede priser.


Jyske Bank anbefaler stadig ungarske obligationer som en fremragende konvergenshandel.
Køb det 5-årige segment.OlieNår oliepriserne stiger, så puster det til inflationsspøgelset

i Danmark, og det rammer derfor de danske statsobligationer. I Mexico er det lige omvendt, for landet er storeksportør af olie.


Derfor

kan investorer, der ønsker at udligne det forhold, med fordel investere i mexicanske obligationer, fremhæves det.


I

maj 2001 var det 1-årige rentespænd mellem Mexico og USA på næsten 11 pct.point - nu er det faldet til ca.

5 pct.point.


Samtidig ser det ud til, at inflationen for nærværende er ved at bunde ud, om end at den ikke er nogen

trussel.


Inflationen er p.t. 4,6 pct. på årsbasis.


Jyske Bank er neutrale på både valutaen og obligationerne.

Banken mener dog, at rentekurven kan flade på sigt og anbefaler at købe 5-årige statsobligationer, der handles

i en rente på ca. 9 pct.