Stor succes for iværksætterlån

Starthjælp. Iværksættere, der får de særlige Kom i gang-lån, overlever i langt højere grad end iværksættere uden lånene.

En helt særlig form for banklån rettet direkte mod iværksættere mindsker nu den ellers høje dødelighed blandt nystartede danske virksomheder.

De delvist statsgaranterede Kom i gang-lån (KIG-lån), hvor iværksættere kan låne op til 500.000 kr., øger iværksætternes overlevelsesevner markant. Ifølge en ny evaluering fra Vækstfonden, der administrerer lånene, er hele 92 procent af de virksomheder, der får KIG-lån, aktive efter halvandet år.

Den tilsvarende andel for alle nystartede virksomheder er kun 75 procent Mere end ni ud af 10 virksomheder med KIG-lån lever altså halvandet år efter opstarten, mens hver fjerde iværksætter samlet set er bukket under på dette tidspunkt. Hos Vækstfonden er man opløftede over KIG-lånenes effekt. De blev søsat i 2005 med netop det formål at gøre danske iværksættere mere verlevelsesdygtige.

”Ordningen virker, og det er glædeligt at kunne konstatere, at kombinationen af kapital og rådgivning opkvalificerer iværksætterne, så de bedre kan klare de første svære år,” siger vicedirektør Rolf Kjærgaard, Vækstfonden.

Stor efterspørgselFra 2005 og frem til 1. april i år var der ydet 412 KIG-lån, og samlet set er der lånt 109 mio. kr. ud under ordningen til 338 iværksættere.

De oprindelige forventninger om udlån var 150-200 mio. kr. hvilket Vækstfonden forklarer med, at bankerne i vid udstrækning har tilbudt almindelige lån til iværksættere, der har efterspurgt KIG-lån.

Efterspørgslen på lånene fejler ikke noget. Både Danske Bank, Fionia Bank og Gjerlev-Enslev Sparekasse melder om en flot interesse for de særlige lån, som medfølges af et tilbud om rådgivning.

Det har to tredjedele af KIG-låntagerne taget imod, og hele 80 procent af dem vurderer, at rådgivningen har været god eller meget god. Ifølge Fionia Bank er den afgørende forklaring på lånenes succes.

”Den store fordel ved lånene er den rådgivning, der er bygget på. Her adskiller lånetypen sig virkelig, og det er en god del af forklaringen på dens popularitet,” siger projektleder Lone Müller fra Fionia Bank.

KIG-lånene er nævnt i det nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til en udvidelse af ordningen. Indtil videre er der dog kun indgået aftale med bankerne til og med første kvartal af 2008, men der ventes en langsigtet løsning inden denne periode udløber.