Stor fremgang for Coloplast

Resultatet før skat steg til 599 mio. kr. i første halvår 2001/02 fra 250 mio. kr. i samme periode året

før, mens analytikerne havde ventet en fremgang til 607 mio. kr. Det viste medianen af ti analytikeres estimater indsamlet

af SME for RB-Børsen.


Omsætningen steg til 2,7 mia. kr. fra 1,9 mia. kr., og driftsmarginalen - som Coloplast selv

lægger til grund for vurderingen af resultatet -er opgjort til 15 pct., hvilket også var tilfældet i første

halvår 00/01. Analytikerne havde ventet en omsætningsfremgang til knap 2,8 mia. kr. og en driftsmarginal på 15,7

pct.


Nettooverskuddet efter minoritetsinteresser steg til 273 mio. kr. fra 169 mio. kr. i første halvår 2000/01.


Coloplasts

forventninger til hele regnskabsåret, der ved kvartalsmeddelelsen i februar lød på en omsætningsvækst

på ca. 40 pct. og en overskudsgrad af driften på ca. 16 pct., bliver fastholdt. Forventningerne forudsætter, at

afgørelsen i konkurrencesagen vedrørende selskabets køb af SSL''s kontinensdivision i England ikke går selskabet imod.

I midten af juni ventes den engelske minister for konkurrenceforhold at komme med sin afgørelse.


Koncernens omsætning

steg med hele 44 pct., hvilket især skyldes akkvisitioner, som står for 31 pct. af fremgangen. Den underliggende organiske

vækst er i lokale valutaer opgjort til 14 pct. Det er koncernens egen vurdering, at den fortsat vinder markedsandele på

de største forretningsområder -stomi, kontinens og sårpleje. De står for mere end 75 pct. af koncernens samlede

omsætning.


Salget af stomiprodukter steg 15 pct. i lokale valutaer. Fremgangen var i Europa størst i England, Holland,

Spanien og Frankrig. Inden for kontinens steg omsætningen med 19 pct. -ligeledes i lokale valutaer. Integrationen af de tilkøbte

engelske kontinensaktiviteter fra SSL er stort set afsluttet. Selskabets fabrik brændte umiddelbart før overtagelsen,

men der er indgået aftale om underleverancer af urinposer til det engelske marked, hvorved der er opnået forsyningssikkerhed

på området. Salget af sårplejeprodukter steg 15 pct. Biatin skumbandagen, som blev introduceret i 1999/00, viser

fortsat god vækst ikke mindst på de store markeder i England og Tyskland. Contreet-H sårbandagen blev markedsført

i Tyskland i anden halvdel af 2000/01 med gode resultater. Inden for hudpleje faldt omsætningen 3 pct. En større salgsstyrke

ventes at give vækst i andet halvår. Brystplejeområdet have en omsætningsfremgang på 7 pct., og væksten vurderes

at være på niveau med markedet.