Stor fordel når mindre firmaer arbejder sammen

Læs mere
Fold sammen
Der ligger meget store muligheder gemt for små- og mellemstore virksomheder, hvis de åbner sig for hinanden og begynder

at trække på hinandens kompetencer og ressourcer uden, at de derved nødvendigvis blotlægger sine kernekompetencer.Det

viser erfaringen fra et nordjysk netværk, GenSoft, som på en og samme tid har været et virksomhedsnetværk

og et projekt støttet af Det Digitale Nordjylland - et regionalt it-udviklingsprogram omfattende Nordjylland. Programmet sluttede

ved årsskiftet.Det gjorde GenSoft også, men de deltagende virksomheder fortsætter.Hele ideen med GenSoft

er, at virksomhederne deler ressourcer i form af softwareklumper, testudstyr, viden og flere andre elementer. På den måde skulle

alle blive løftet.

Store faldt fra

Det interessante i Nordjylland er, at det var nogle af de største deltagere

i netværket, som droppede ud og det kort tid efter, netværket var startet i begyndelsen af 2002. Det skyldtes ikke, at

de fandt arbejdet uinteressant. Virksomhederne lukkede ganske enkelt. Mobilkometen Shima Communication med 80 medarbejdere gik ganske

enkelt konkurs, mens Telital lukkede sin nordjyske afdeling med mere end 100 medarbejdere ned.Udviklingen maner til eftertanke

hos en af deltagerne, teknisk direktør Henrik Dalsgaard, WirTek A/S, som beskæftiger sig med software til mobiltelefoner

og forskellige former for web-teknologier.Virksomheden beskæftiger 17 medarbejdere.Hvorvidt man med baggrund i GenSoft

kan konkludere, at det er bedre at være en lille samarbejdsvillig virksomhed frem for at være en stor, ønsker Henrik

Dalsgaard ikke at tage stilling til.

Konstante udfordringer- Det tør jeg ikke postulere, men udviklingen viser jo

da i hvert fald, hvor stærkt tingene kan gå. Udviklingen i GenSoft har imidlertid også vist, at vi små- og

mellemstore virksomheder kan komme meget langt ved, at vi åbner os for hinanden og trækker på hinanden. Vi udfordres

konstant på vores viden, kompetencer og fleksibilitet. Et tæt samarbejde er bestemt én af måderne til, at

vi kan sikre vores overlevelse og vækst i fremtiden, siger han.De fleste deltagere i netværket har relation til

mobiltelefoner og kommunikation, og som eksempel på videns- og ressourcedeling nævner Henrik Dalsgaard den lommeregner,

der i dag er en fast bestanddel i enhver mobiltelefon.- Det er helt tosset, hvis vi alle udvikler hver vores lommeregner. Det øger

også risikoen for fejl. Lommeregner-funktionen er ikke noget, man vinder på ved at have den med. Til gengæld taber

man på ikke at have den med, forklarer han.

KernekompetencerneSamarbejder a la GenSoft fordrer åbenhed, men

det må ikke forveksles med blåøjethed, mener den tekniske chef.- Selvfølgelig holder man kortene tæt

til kroppen, når det handler om kernekompetencen, men rundt omkring den befinder der sig altså en masse elementer, man

lige så godt kan dele med sine kolleger. Det løfter kun os allesammen, tilføjer han. Henrik Dalsgaard, der er

uddannet på DTU og, som har arbejdet i såvel Københavnsområdet, Århus og Aalborg tøver ikke

med et udnævnte Aalborg til det område, hvor viljen til samarbejde er størst. Forklaringen skal søges hos

Aalborg Universitet, mener han.- Miljøet i Aalborg er nært tilknyttet universitetet. Her har mange medarbejdere

i de lokale it-virksomheder studeret sammen i projektorienteret undervisning. Det har givet et velfungerende personligt netværk,

som nu afspejler sig i åbenheden virksomhederne imellem. Samme nære miljø havde vi slet ikke i København,

hvor vi blev spredt ud over hele landet, siger Henrik Dalsgaard.