Stor effekt når små firmaer produktudvikler

Læs mere
Fold sammen
Færre danske virksomheder end tidligere bruger ressourcer til at udvikle nye produkter, viser en rapport fra Institut for Erhvervsstudier

ved Aalborg Universitet.Universitets undersøgelse fra foråret 2004 viser, at hvor i 1997 53,6 pct. af virksomhederne

udviklede nye produkter, så er antallet nu dalet til 43,4 pct. af innovative danske virksomheder.Ikke mindst blandt de

små virksomheder er der sket et fald i de virksomheder, som udvikler nye produkter, men et interessant resultat af undersøgelsen

er, at når små virksomheder forsøger at produktudvikle, så sker der for alvor noget.Så stiger

nemlig produktudviklingsintensiteten, målt i som antal nye produkter pr. ansat, langt mere end i de store virksomheder.-

Det gennemsnitlige antal nye produkter pr. ansat i virksomheder, der har udviklet mere end ét nyt produkt, er således

0,83 for firmaer med 10-19 ansatte, mens intensiteten er 0,03 for virksomheder med 200 ansatte eller derover, kan man læse på

side 6 i rapporten.Altså, de små virksomheder er mere effektive til at produktudvikle end de store, og de er i forhold

til lignende undersøgelse fra 1997 blevet bedre til det.

Forskellige bud

Adjunkt Anker Lund Vinding fra Aalborg Universitet,

som har medvirket i undersøgelsen siger, at man ikke præcist ved, hvorfor de små virksomheder er bedre til at produktudvikle

end de større virksomheder.- Vi ved det ikke præcist, men forskellige bud kunne være, at vi i undersøgelsen

måler nye produkter i forhold til antal medarbejdere, og der vil effekten være større, end hvis en større

virksomhed produktudvikler, siger han.- Andre bud kunne være, at de mindre virksomheder er mere udsatte end større

virksomheder, og derfor er både virksomheden og de ansatte mere indstillet på hele tiden at være med helt fremme

i udviklingen, og internt i de små virksomheder er alle vant til hurtigere omstillinger både i produktion og arbejdsgange.Generelt

konkluderer undersøgelsen, at nedgangen i produktudviklingen kan skyldes, at virksomhederne har så travlt med at klare

deres normale produktion, at de nye og gode ideer bliver i skufferne.

Se mulighederneI de mindre virksomheder er lederne

gode til "at se mulighederne i at anvende eksisterende viden på nye måder", hedder de i den mere end 100 sider

lange rapport.Med hensyn til finansieringen af produktudvikling er der ikke tegn på, at de små virksomheder er særligt

vanskeligt stillede med hensyn til ekstern finansiering, fremgår det af undersøgelsen, idet udviklingsaktiviteter ofte

finansieres internt.Dog påpeger rapporten, at der kan være problemer ved større udviklingsprojekter, hvor

de små virksomheders interne finansiering er mere begrænset end de store virksomheders.

Mere forskningAnker

Lund Vinding mener, at rapporten kan bruges som argument for at små virksomheder ansætter flere akademikere.- De

fleste akademikere har et netværk fra deres studietid, som de kan trække på med erfaringer og lignende, og akademikere

ser også tingene på en anden måde, end lederne i de små virksomheder ofte gør, så hvis virksomhedslederne

i de små virksomheder tager skridtet og ansætter en akademiker, så kan det være til stor nytte, siger Anker

Lund Vinding.Forfatterne til undersøgelsen har interviewet en fjerdedel af danske fremstillingsvirksomheder med mere

end 10 ansatte, og forfatterne, adjunkterne Ina Drejer og anker Lund Vinding samt lektor Jesper Lindgaard Christensen ser frem til

yderligere forskning på området.