Stop ikke ved dåser

I perioder har han været godt sekunderet af Carlsberg, der ikke har haft nogen interesse i konkurrence på hjemmemarkedet,

hvor de udenlanske mærker har været uforholdsmæssigt dyre, fordi øllet skulle tappes på danske retur-flasker.


Den

nye borgerlige regerings beslutning om at give forbrugerne adgang til at købe dåseøl er ikke alene fornuftig ud

fra en liberal tankegang. Der er heller ingen reelle miljømæssige begrundelser for at opretholde flaskernes monopolstatus.

Skulle det endelig knibe med at få dåserne retur, kan man jo blot forhøje de i forvejen betydelige pantsatser,

som vi i dag betaler for flaskerne.


Det hører imidlertid med til den ideologiske oprydning efter Auken, at regeringen

også kigger på de livscyklus-afgifter, som Auken pålagde al emballage med virkning fra år 2001. Denne afgiftsform

diskriminerede specielt aluminiums- og stål-emballage, fordi der ikke eksisterer et landsdækkende retursystem for den

type husholdningsaffald. Afgiftsformen har skabt en betydelig konkurrence-forvridning mellem producenterne i den danske emballage-sektor.


Miljøministeriet

har ikke hidtil ønsket at etablere et sådant retursystem. Hvis man gjorde det, ville man nemlig i alvorlig grad svække

sin argumentation for dåseforbuddet i den retsag, som kørte mod Danmark ved EU-domstolen.


Nu har Miljøministeriet

ikke længere det hensyn at tage. Danmark har kastet håndklædet i ringen.


Derfor bør den indsamling af

aluminiums- og stålaffald fra husholdningene, som i dag kun findes i visse kommuner, gøres landsdækkende i lighed

med, hvad der f. eks. er tilfældet i Tyskland. Her genbruges næsten al aluminiums- og stål-emballage.


Ved at

etablere et landsdækkende retursystem vil Danmark samtidig blive i stand til at overholde bestemmelserne i EU''s emballage-direktiv,

der kræver en genanvendelsesprocent for aluminiumsaffald på 50 i år 2005. I Danmark er den takket være Auken

kun på 15 procent.


Ved at gøre emballage-afgifterne ensartede hjælper man samtidig den betydelige danske emballageindustri,

som har brug for et stærkt neutralt hjemmemarked som test-plads for nye produkter. Og det er jo heller ikke så ringe endda.
Steno