Stop glidebanen nu

Hvad er det for en forening, der konstant ændrer vedtægter?


Den

vigtigste grund til danskernes og europæernes skepsis overfor EU er den uendelige integrationsproces.


Ideen om et kompetencekatalog

skulle klargøre, hvad EU og nationalstaterne skal bestemme. I den forstand stopper en klar kompetenceopdeling EUs glidebane

mod mere og mere integration. For der er en modsætning mellem EUs oprindelige målsætning om "en stadig tættere

sammenslutning" og så de sidste år debat om en klar opdeling af samarbejdet.


Katastrofen i den nuværende

diskussion i EU-konventet består i, at kompetencekataloget reelt er blevet afvist. Henning Christophersen, regeringens repræsentant,

afviste det højt og flot. Det kan ikke lade sig gøre.


EU bliver nødt til på et tidspunkt at vælge

eller afveje mellem, om EU skal satse mest på en mere ubestemt integrationsproces, hvor integrationen i sig selv anses for et

gode, alternativt må EU tage springet ud i en egentlig opdeling af magten som i føderale stater.


Lad mig illustrere

sagen med et aktuelt eksempel:


For nylig opsøgte to embedsmænd fra Generaldirektoratet for Indre Marked Handelskammeret,

Dansk Industri, Dansk Handel og Service og TDC (Tele Danmark) for at påvirke det lovforslag om elektronisk handel, som Folketinget

skulle behandle. Uopfordret har EU-Kommissionens embedsmænd således henvendt sig til danske organisationer for at ændre

et lovforslag, som Kommissionen er uenig i.


Som et resultat af EU-embedsmændenes lobbyisme har de danske organisationer

efterfølgende henvendt sig til ministre, folketingspolitikere og pressen i et forsøg på at få ændret

et lovforslag. Tilfældet er ikke enestående.


Her burde være et vaskeægte eksempel på, at EU trænger

til at få klarlagt kompetenceafgrænsningerne mellem EU og deltagerstaterne. Skal EU kunne sende sine folk ud til medlemslandene

og drive agitation mod en demokratisk valgt regering?