Stop enegangen

Leder. Forhenværende konservative ministre skader regeringen med særstandpunkter.

Striden mellem regeringspartiet, de konservative og regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er skærpet yderligere her i det nye år.

I sidste uge bad de konservatives integrationsordfører, tidligere forbrugerminister Henriette Kjær, integrationsministeren om at sikre irakiske asylsøgeres ophold i Danmark. I går var det så en anden konservativ tidligere forbrugerminister, Lars Barfoed, der gjorde sig bemærket. Denne gang med et forslag om at afkorte dagpengeperioden og reducere dagpengeydelsen ved at overgå til den såkaldte årsindkomst-model.

Begge forslag strider imod regeringens erklærede politik. Indvandrerpolitikken har ligget fast siden regeringsskiftet i 2001.

Når det handler om dagpenge og velfærd, er der i sommer indgået et langsigtet forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de radikale. Her hæves efterlønsalderen, ligesom der gennemføres andre tiltag, der skal få danskere til at trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Der kan være gode grunde til at gennemføre Barfoeds forslag.

Men sagen burde have været løst i velfærdsforliget, som de konservative har tilsluttet sig. Derfor er det dårlig timing fra Barfoeds side at tage sagen op nu.

Det samme er Kjærs kritik af regeringen asylpolitik.

Det er farligt for regeringen at have to forhenværende forbrugerministre gående rundt som frustrerede "løsgående missiler" med behov for at markere sig på regeringens bekostning.

Det er på tide, at vicestatsminister Bendt Bendtsen griber ind og fastslår, at de konservative stadig vil deltage i regeringssamarbejdet på det grundlag, der er aftalt. De konservatives enegang kan ikke blive ved.

Steno