Støtte til Combus var ulovlig

Det var ikke lovligt, da EU-Kommissionen accepterede den danske stats støtte til busselskabet Combus, hedder det i en dom fra EF-Domstolen.

Statens busselskab Combus blev i 2000 solgt til Arriva for 100 kr., men inden da havde staten reddet Combus fra fallit ved at skyde cirka 500 mio. kr. ind i selskabet.

I 2001 godkendte EU-Kommissionen støtten som værende inden for reglerne, men det var de øvrige vognmænd stærkt uenige i. Brancheorganisationen Danske Busvognmænd rejste sag ved EF-Domstolen for at få prøvet kommissionens blåstempling af tilskuddene, og tirsdag gav domstolen vognmændene medhold.

EF-Domstolen beder kommissionen sørge for, at den danske stat sørger for, at en del af støtten - 162 mio. kr. - bliver betalt tilbage, da den er ydet ulovligt. Et tilskud på 328 mio. kr. kræves ikke betalt tilbage.

Trafikminister Flemming Hansen (K) udelukker i en kommentar til dommen ikke, at støtten ved en ny behandling i EU-Kommissionen kan erklæres lovlig.

- Vi må tage til efterretning, at Retten mener, at Kommissionen har begået juridiske fejl i forbindelse med godkendelsen af statsstøtten, siger Flemming Hansen og fortsætter:

- Dommen synes ikke at udelukke, at Kommissionen ved en ny beslutning kan godkende statsstøtten med en korrekt juridisk begrundelse, siger han. /ritzau/