Støtte til Combus var ulovlig

Det var ikke lovligt, da EU-Kommissionen accepterede den danske stats støtte til busselskabet Combus, hedder det i en dom fra EF-Domstolen.

Statens busselskab Combus blev i 2000 solgt til Arriva for 100 kr., men inden da havde staten reddet Combus fra fallit ved at skyde cirka 500 mio. kr. ind i selskabet.

I 2001 godkendte EU-Kommissionen støtten som værende inden for reglerne, men det var de øvrige vognmænd stærkt uenige i. Brancheorganisationen Danske Busvognmænd rejste sag ved EF-Domstolen for at få prøvet kommissionens blåstempling af tilskuddene, og tirsdag gav domstolen vognmændene medhold.

/ritzau/