Støj er et stort problem på danske arbejdspladser

Støj er stadig et stort problem på mange arbejdspladser. I de mest belastede brancher er hver anden medarbejder udsat for støjniveauer, der kan give høreskader.

Støj er et stort problem for mange danske lønmodtagere. I de mest støjbelastede brancher udsættes halvdelen af de ansatte dagligt for støjniveauer på over 85 decibel. Dermed løber de en stor risiko for at pådrage sig høreskader. Især de ansatte i industrien, trykkeriarbejdere samt pædagoger i daginstitutioner er udsat.

Det viser den hidtil største kortlægning af støj på arbejdpladsen herhjemme. Undersøgelsen omfatter i alt 800 ansatte fordelt på 91 støjbelastede arbejdspladser i Århus Amt indenfor byggeindustrien, jern- og metalindustrien, træindustrien, fødevareindustrien, trykkerier og daginstitutioner.

- Vi har ikke tidligere haft et samlet billede af støjudbredelsen. Nu ved vi, at støjen er et særdeles udbredt arbejdsmiljøproblem i en række brancher, hvor der også er mange ansatte, siger professor Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, der står bag undersøgelsen.

/ritzau/