Stigende interesse for investering i Østeuropa

Interessen for at etablere sig i Østeuropa stiger ufortrødent hos de danske virksomheder. Det fremgår af den seneste årsopgørelse

fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ).


Fonden støttede i det forløbne år danske erhvervsprojekter

i Østeureopa med i alt 485 mio. kr. mod 381 mio. kr. i 2000.


Hele 70 pct. af de i alt mere end tre mia. kr., som Investeringsfonden

har investeret siden oprettelsen i 1989, er placeret i lande, der i øjeblikket forhandler om optagelse i EU.


Investeringerne

har indtil videre koncentreret sig i Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og i særdeleshed

Polen, men det bliver der lavet om på i 2002.


IØ''s mission i en række af landene er nemlig tæt på

at blive opfyldt.Trippen foran EU

Polen og de baltiske lande står og tripper foran porten til Europa. Lukkes de

som forventet ind, når der på EU''s topmøde i København i december træffes beslutning om udvidelsen

af EU, vil IØ ikke længere medfinansiere nye erhvervsprojekter i landene.


Investeringsfonden for Østlandene

blev oprettet i 1989 for at fremme østlandenes overgang til markedsøkonomi og skabe et bedre forhold mellem Øst-

og Vesteuropa.


- I det øjeblik et af de pågældende lande underskriver en tiltrædelsesaftale med EU,

er fondens hensigt opnået, og så er det helt naturligt, at vi stopper for nye investeringer i landet, siger adm. direktør

Sven Riskær, Investeringsfonden for Østlandene.


Fra midten af det nye år må virksomhederne indstille

sig på, at IØ ikke længere står til rådighed som partner for danske investeringer i blandt andet Polen.
De igangværende aktiviteter vil derefter udelukkende være relateret til færdigudvikling og afvikling af den

eksisterende portefølje. Afviklingen forventes at tage fem-otte år.


IØ har på baggrund af successen

besluttet at øge indsatsen længere østpå. En stor del af de mange millioner vil derfor snart rulle ind over

Rusland og Ukraine i stedet.


- I disse lande vil der stadig være et stort og stigende antal investeringsmuligheder og dermed

behov for rådgivning og investeringer fra IØ. Vi vil gennemføre detaljerede og informative analyser, der sætter

de danske virksomheder bedre i stand til at foretage en realistisk afvejning af muligheder og risici i landene, siger Sven Riskær.

Barske

forhold

I løbet af 2002 åbner IØ et kontor i Moskva, der skal rådgive interesserede danske virksomheder om

erhvervsforholdene i Rusland, som stadig er langt mere barske, end det er tilfældet i de lande, IØ indtil videre har

satset på. Landet er stadig præget af uprofessionelle myndigheder og korruption. Sven Riskær vurderer, at forholdene

først i løbet af to-tre år vil være på et acceptabelt niveau.


- Især små og mellemstore

virksomheder skal tænke sig godt om, inden de etablerer sig i Rusland. Der kræver store ressourcer at starte noget derovre.

Til gengæld er behovet for investeringer enormt, siger Sven Riskær.