Stibo investerer 150 mio. i Horsens og fyrer 75 i Århus

Læs mere
Fold sammen
En af Skandinaviens største grafiske virksomheder, Stibo koncernen med hovedsæde i Århus, fokuserer benhårdt

på sin internationale konkurrenceevne og kerneaktiviteterne inden for magasiner/tidsskrifter, kataloger og telefonbøger.Vækst-

og fokuseringsstrategien fra 2002 betyder, at koncernen nu vil investere cirka 150 mio. kr. i en udvidelse af rotationstrykkeriets kapacitet

i Horsens. I Århus lukker koncernen til maj sit arktrykkeri.Det koster 75 ansatte jobbet, men omkring 25 af dem kan finde

arbejde hos Phønix trykkeriet, Århus, og hos Datagraf på Djursland. De to sidstnævnte trykkerier overtager

nemlig - som led i strategiske alliancer med Stibo - en række opgaver fra Stibo Graphic.Phønix, der ejes af børsnoterede

Color Print, skal trykke omslag m.m., der sendes videre til Stibo Graphics rotationstrykkeri i Horsens. Af samme grund er Phønix

ved at gennemføre investeringer, der skal sikre Stibo Graphic en effektiv og konkurrencedygtig produktion. Alliancen er mere omfattende

end så, idet Color Print og Stibo Graphic også indleder samarbejde om rotationstryk.Tilsammen kan de to store trykhuse

tilbyde mere omfattende løsninger end hver for sig. Samtidig bliver Stibo medejer af Color Print.Stibos alliance med

Datagraf vedrører vedrører trykning af tidsskrifter og magasiner. På det felt er Datagraf stærk.-

Datagraf skal videreudvikle de mindre fagtidsskrifter, vi trykker i ark. Det forsøger vi at overdrage til Datagraf i samarbejde

med kunderne, siger adm. koncerndirektør Vilhelm Hvid, Stibo A/S.Oveni i alt dette kommer en tredie aftale, som Stibo

har indgået med Nørhaven Book, Viborg, om trykning af bøger. Planen er, at Nørhaven får overdraget

Stibos kunder - efter aftaler med kunderne, oplyser Vilhelm Hvid.Stibo Graphic har også udviklet et omfattende softwareprojekt,

Stibo ePublish. Det er udviklet til produktion af magasiner/tidsskrifter og er en del af koncernens strategiske udvikling. I forvejen

tilbyder koncernen softwareløsninger til udgivere af kataloger, telefonbøger og aviser.Vilhelm Hvid oplyser, at

de ovennævnte fraskæringer i koncernen beløber sig til 50-60 mio. kr. i det interne regnskab. I 2002/03 havde Stibo koncernen

en omsætning på 1,1 mia. kr. og et overskud før skat på 63,3 mio. kr. Koncernen har lidt over 1.000 medarbejdere.