Stavnsbinding eller hvad?

Læs mere
Fold sammen
Der er et par ting jeg gerne vil have belyst i forbindelse med lederen om beskatning af friværdi i boliger (31. 3. 04).1.

Vil det ikke betyde en "stavnsbinding" - et arbejdsmarked der ikke er særlig fleksibelt ?2. Den løbende

ejendomsskat på boligen skal vel i så fald bortfalde ?3. Jeg bor i et område, hvor ejendommene på grund

af den strukturelle udvikling er nærmest usælgelige - vil et tab så være fradragsberetiget ?4. Hvordan

ved arv hvor børnene eller andre bebor en ejendom, skal de så fraflytte ?5. Skal løbnende omkostningere

så være fradragsberettigede ?Jeg er bange for at det vil blive en kompliceret beskatning, der vil blive mere til

skade end gavn, jeg har i mange tilfælde lavet et regnskab for folk, der har fremsat lignende betragtninger - samlignet investeringer

i f.eks. aktier med stigninger i ejendomsværdierne, forrentning af ejenkapitalen. tilæg af løbende ejendomsskatter,

infaltionstab m.m. - det er ikke et ensartet billede der fremkommer. Tænk det ordentligt igennem, og jeg er sikker på,

at De lige som jeg kommer frem til, at der vil være flere ulemper end fordele for samfundet.