Statsansatte vil have fyringer gransket

De statsansatte går nu til Folketingets ombudsmand for at få ham til at vurdere, om der grundlag for at fyre hundredevis af statsansatte lige nu. Finanslovsforliget er ikke nok, mener formanden for de statsansatte. Konsulenter lærer chefer at afskedige skånsomt

Staten kan ikke fyre hundredevis af medarbejdere på grundlag af et finanslovsforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti, mener lønmodtagernes organisationer i staten. Derfor vil de nu henvende til Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen og bede ham hastebehandle en klage over statens fremgangsmåde.

»Vi mener ikke, at der er formelt grundlag for at afskedige medarbejdere på grundlag af finanslovsforliget. Finansloven skal være vedtaget, før det er tilstede,« siger formanden for Statsansattes Kartel, Peter Waldorff, der har opbakning til sin holdning blandt en række ansættelsesretslige eksperter.

Derfor er der tale om uberettigede fyringer, når statens chefer nu er i fuld gang med at afskedige medarbejdere, mener Peter Waldorff. I sidste uge sagde han, at man ville anlægge sager ved domstolene, men det har man nu opgivet og vælger i stedet at inddrage ombudsmanden.

Henvendelsen stopper dog ikke umiddelbart de fyresedler, som flere ministerier er i fuld gang med at udlevere i disse dage.

I mandags gennemførte Erhvervs- og Boligstyrelsen de første 25 afskedigelser, og i går gik Miljøministeriet i gang med de 290 afskedigelser i departementet og institutioner, blandt andre Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen.

Formelt er der »kun« tale om varsling af fyringer overfor de enkelte medarbejdere, eftersom offentligt ansatte ifølge forvaltningsloven har ret til indsigelse indenfor 14 dage efter varslingen. Hver afskediget medarbejder skal have en individuel begrundelse for, hvorfor han eller hun fyres, så de har mulighed for at klage over den indenfor fristen. Så den formelle afskedigelse sker først med udgangen af februar. Lønmodtagernes organisationer har endnu ikke noget overblik over, hvor mange statsansatte, der mister deres job i løbet af de kommende uger. Men udover de ovennævnte ved man i hvert fald, at de ansatte i Arbejdsmiljøinstituttet i sidste uge blev orienteret om, at hver tredje medarbejder - eller 49 ansatte - skal ud, mens Arbejdstilsynet fyrer 130 ud af 700 ansatte.