Statens fyringer for ombudsmand

HK/Stat mener ikke, staten kan fyre deres medlemmer, inden finansloven er vedtaget. Prikkerunderne er gået i gang.

Læs mere
Fold sammen
Torsdag modtog Folketingets Ombudsmand et brev fra HK/Stat, der på vegne af samtlige statsansatte beder ombudsmanden om at gå ind og hastebehandle sagen om massefyringer blandt statens ansatte.

Fyresedlerne bliver uddelt på baggrund af finansminister Thor Pedersen (V) forslag til finanslov 2002, hvor der er lagt op til en række besparelser i staten. Besparelserne udmønter sig blandt andet i, at der ifølge finansministeren skal fyres omkring 5000 statsansatte frem til 2005.

Allerede mandag blev der taget hul på de første prikkerunder blandt de ansatte, hvor de første medarbejdere i blandt andet Erhvervs- og Boligstyrelsen blev udpeget til afskedigelse.

HK/Stat-formand Peter Waldorff beder Ombudsmanden om at vurdere, »om der er begået en fejl i forbindelse med iværksættelsen af de påtænkte fyringer i staten« - også selv om fyresedlerne eventuelt først træder i kraft efter finanslovens ikrafttræden.

- Det er svært for det enkelte medlem at se forskel på en fyreseddel og en fyreseddel, der først træder i kraft om tre uger, for ledelsen har jo tilkendegivet, at man er den, der bedst kan undværes, siger Peter Waldorff, der også er formand for forhandlingsfællesskabet Statsansattes Kartel.

I første omgang havde HK/Stat overvejet at gå til domstolene med en retssag, men blev siden enige med forbundets advokater om, at en retssag ville blive for langstrakt.

Antallet af fyresedler i staten frem til 2005 er for øjeblikket uklart. Mens finansminister Thor Pedersen har anslået antallet af nedlagte stillinger til omkring 5000, har det uafhængige analyseinstitut CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) anslået, at besparelserne svarer til omkring 9000 nedlagte stillinger.

CASAs tal har analyseinstituttet fundet frem til ved at lave en fintælling af finanslovens egne måltal for nedlæggelser af årsværk eller fuldtidsstillinger.

Ritzau