Staten må godt købe stort ind hos få

Jura. Både EU og Konkurrencestyrelsen har haft SKI A/S under lup. Der er juridisk rygdækning for at bruge de såkaldte rammekontrakter, hvor ned til to-tre leverandører høster alle ordrerne. Men visse betingelser skal være opfyldt, siger konkurrencespecialister.

Rammekontrakter, der sendes i udbud, er lovlige. Der er principielt heller ikke noget loft over, hvor meget stat og kommuner må købe ind via SKI's rammekontrakter.

Det siger flere konkurrenceeksperter.

- Der kan ikke antages at være en øvre grænse, for hvor meget det offentlige må købe ind via SKI, så længe deres rammekontrakter har været udbudt i åbenhed, der har været gennemsigtighed og lige adgang for alle, siger professor i konkurrenceret Jens Fejø, CBS.

Men en al for ukritisk brug af rammekontrakter kan være farlig. Det fremgår af bogen EU's udbudsdirektiver ved Michael Steinicke og Lise Groesmeyer. De peger på, at rammekontrakter kan forvride konkurrencen på et marked, hvis de gælder for mange år ad gangen. Man skal hele tiden vurdere, om det er sagligt at bruge rammekontrakterne og ellers er "acceptabelt i forhold til udbudsdirektiverne"

Konkurrenceadvokat Christian Harhula Lauridsen , advokatfirmaet Plesner er enig, og siger, at man skal passe på en eventuel "foreclosure"-effekt.