Staten giver bonus for at skaffe ledige i job

Regeringen vil øge konkurrencen og inddrage private firmaer for at få ledige i arbejde. Dygtige jobformidlere i kommuner og arbejdsformidlinger skal belønnes med flere penge.

Offentligt ansatte i kommuner og i arbejdsformidlinger skal kunne aflæse det på lønsedlen, hvis de er dygtige til at skaffe faste job til ledige.

Bonusløn - eller »resultatafhængig løn« - er nemlig et væsentligt element i regeringens nye debatoplæg, der for at sikre velfærdssamfundet skal skaffe 87.000 nye job frem mod 2010.

For at få flere ledige ud i varige job lægger regeringen nu op til at aflønne kommunalt ansatte og AF-ansatte efter, hvor gode de er til at skaffe ledige i job.

Et andet væsentligt element, der skal forbedre indsatsen for at skaffe job til kontanthjælpsmodtagere eller dagpengemodtagere, er at skabe langt mere konkurrence på markedet. Regeringen har i sinde at invitere private aktører på banen - for dermed at bryde den faste struktur, hvor kommunerne tager sig af kontanthjælpsmodtagere og AF af de forsikrede ledige.

Styringsværktøjer

Det fremgår af regeringens omfattende oplæg til en arbejdsmarkedsreform, »Flere i arbejde,« som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fremlægger på et pressemøde i dag.

»Et væsentligt element i det her er at få nogle økonomiske styringsværktøjer, som er mere effektive end i dag. Derfor lægger vi op til resultataflønning - uanset om det gælder offentligt ansatte eller private aktører, for indsatsen er jo den samme, uanset hvor folk sidder. Vi vil også gerne have flere private aktører ind på markedet - og måske kunne de hver for sig specialisere sig i særlige målgrupper som f.eks. ældre, indvandrere og unge,« siger de Konservatives arbejdsmarkedsordfører, Lars Barfoed.

Inspireret af Holland lægger regeringen også op til et forenklet arbejdsformidlingssystem - uafhængigt af, om de ledige er kontanthjælpsmodtagere eller dagpengemodtagere. Strukturen i dag betyder, at folk får vidt forskellige tilbud, men denne forskelsbehandling er ikke beskæftigelsespolitisk begrundet, lyder det fra regeringen.

»Vi kan få et bedre system ved at samle det hele, så alle ledige skal benytte sig af én indgang til systemet, uanset hvilken type ledige de er,« siger Lars Barfoed.

Han erkender, at regeringen dermed reelt tager hul på en omfattende strukturomlægning, som kan få stor betydning for kommuner og AF.

»Vi har ikke taget stilling til det spørgsmål, men umiddelbart vil jeg tro, at det ville være naturligt at tage afsæt i AF og bygge videre derfra,« siger den konservative ordfører.