Stanken fra de polske gyllelaguner

Store svinefarme i Polen og opbevaring af gylle under helt andre former end i Danmark har sat fokus på IØ-fonden, der arbejder på at fremme reformprocessen i Østeuropa.

Læs mere
Fold sammen
Den selvejende IØ-fonds lån og køb af aktier i østeuropæiske erhvervsprojekter er kommet i søgelyset, efter at det er kommet frem, at et landbrug med en produktion på mere end 400.000 svin årligt i Polen bliver drevet med utildækkede såkaldte gyllelaguner på størrelse med fodboldbaner. Opbevaring af gylle på den måde er i strid med dansk lovgivning, som IØ-fonden - stiftet af statskassen - forsøger at leve op til.

Vicedirektør i fonden, Frank Norman Larsen, siger, at det med IØ-fondens kapital involveret har taget mere end syv år at få overdækket lagunerne.

Fagbladet SiD og DR har i de seneste dage omtalt projektet Poldanor. Hvornår gik IØ-fonden ind i projektet?

»I Poldanor gik vi ind i 1994 med 7,9 mio. kr. i aktiekapital og lån på 28,6. Vi solgte vores aktier i 2001 med pæn fortjeneste og vores lån blev tilbagebetalt i 2003. Jeg kan nævne, at fonden sidste år havde et overskud på 100 mio. kr. Vores aktiviteter er kommercielt levedygtige. Vi ligger ikke skatteyderne til last, og vi har ikke de seneste år fået tilført offentlig kapital, tværtimod tilbagebetaler IØ 650 mio. kr. til statskassen i år. Den oprindelige startkapitalen kom fra statskassen.«

Dansk standard
Flere af gyllelagunerne har ikke været tildækkede i de ni år, hvor I har været inde i projektet. I skriver i en af jeres pressemeddelelser om sagen, at der hele tiden har været en plan for, hvornår Poldanors projekter skulle leve op til dansk standard. Men altså ikke mens, at I var med?

»Siden vi gik ind i det her projekt, er der naturligvis sket en udvikling både med projektet og med IØ-fonden. Tidligere var vi også opmærksomme på miljøet, men vores politik på området blev først skriftligt formaliseret i 1996. Den skal accepteres af vores partnere, når vi går ind i et projekt, og bliver således en del af projektgrundlaget.

Politikken fungerer på den måde, at det er aftalt mellem partnerne, at projektselskabets ledelse mindst én gang om året skal aflevere en skriftlig miljørapport til projektets bestyrelse, hvor IØ i de fleste tilfælde har en repræsentant. Så drøfter bestyrelsen miljøstatus i projektet, i forhold til hvad der sket i den seneste periode, samt hvilke nye tiltag der evt. skal iværksættes. Da IØ gik ind i Poldanor i 1994, havde fonden ikke en miljøpolitik, som gjaldt for projektet og partnerne.

Der er tale om et meget stort svineprojekt fordelt ud på mange bedrifter over et stort område. Man kan mene om svineproduktion, hvad man vil.

Der producers meget gylle i sådan en virksomhed, men der produceres også mange svin i Danmark - vel 25 millioner om året - så vi ser ingen problemer i at investere i svineprojekter, da de her en gavnlig effekt på de lande, de bliver lagt i.«

Aftalen om, at gyllelagunerne skulle dækkes til kunne ifølge IØ-fonden således først laves i henhold til IØs miljøpolitik i 1997. Og de planer har man arbejdet hen i mod, så man i dag har overdækket 15 gyllelaguner og der er fire, der ikke er det. Det vil ske i løbet af de næste par måneder, så det er på plads i maj 2005, siger Frank Norman Larsen.

Vicedirektøren forklarer, at overdækning med plasticmembraner er den eneste mulige teknologi i forhold til Poldanors gyllelegelaguner.

»Så kommer der ingen fordampning overhovedet. Det er rigtigt, at det har taget lang tid, men man må tage i betragtning, at der er tale om et stort projekt, med 25 selvstændige produktionssteder fordelt over et stort område. Det er således ikke en stor svinefarm, hvor man et sted producerer 440.000 slagtesvin, men en lang række produktionssteder fordelt ud over to amter og 25 kommuner,« siger han.

Tidsnød
Hvis løftet om overdækning ikke indfriet i maj næste år, hvad vil I så gøre?

»Vi kan ikke gøre noget. Det her projekt i Polen har hele tiden opfyldt polske regler og EU-regler på området. Der er ikke i dag noget krav om, at gyllelagunerne skal være overdækkede. Som jeg har forstået det, så er de danske regler nogle af de mest strikse i hele verden, og vi har aftalt med ejerne af Poldanor, at de sørger for at hæve standarden til danske regler, hvilket de er i færd med.«

De samme mennesker i Poldanor er med et tilsvarende svineprojekt i Ukraine, hvor IØ-fonden også er med. Er det også med gyllelaguner?

»Vi arbejder ganske rigtigt med de samme partnere om et projekt i Ukraine. Det er endnu ikke etableret, der er ikke produktion. Jeg ved ikke, om der skal være gyllelaguner, men det er meget udbredt i Østeuropa, og derfor vil jeg tro det. Men projektet i Ukraine er et nyt projekt for IØ-fonden, og skal i henhold til IØ-fondens nuværende miljøbetingelser følge de danske regler.«

En professor fra DTU har tidligere undersøgt de projekter, I er med i. Hvordan er det sket. Fra Danmark eller på de respektive steder?

»I 1998 besluttede IØ at få udarbejdet en miljøstatus vedrørende Fondens projekter i Polen og i Indien. Alle projekter blev besøgt - i alt 89. Rapportens konklusion viste bl.a., at der kun var ganske få forhold vedrørende miljøet, der kunne påtales. I forbindelse med den aktuelle medieomtale, har vi besluttet at få lavet en ekstern undersøgelse af miljøforholdene i vores nuværende landbrugsprojekter, hvilket allerede er sat i gang.«