Stagnation hos Collstrop

I Kolding sidder direktør Preben Kjærgaard og glæder sig over, at både den danske træindustri og byggemarkederne planlægger en kampagne, der skal fortælle byggemarkedernes indkøbere, at der er store kvalitetsforskelle, når de køber billigt og dyrt træ, der er trykimprægneret.

Omsætningen i hans virksomhed er stagneret, og indtjeningen faldt lidt i 2003/04, men der tjenes fortsat penge i Kolding-koncernen, der består af 14 selskaber, og som officielt hedder Nordisk Aktiv Virke A/S, men som til daglig kaldes Collstrop. - Folk i Danmark tænker stort set kun i pris og ikke så meget i kvalitet, når de køber træ, så meget af det trykimprægnerede træ, som de kan købe i byggemarkederne er af en kvalitet, som vi ikke vil levere, siger Preben Kjærgaard. Dette træ er købt i Polen og i Baltikum, hvor det også er imprægneret. Modsat går salget trægt i Danmark af de langt mere miljørigtige imprægneringsmidler, som Collstrop har udviklet under navnet Precoll, og som ikke indeholder hverken krom, kobber eller andre miljøfarlige metaller. - Men vi tror fortsat på disse midler, og vi kommer snart med en ny udgave, som forhåbentlig bliver billigere og dermed mere konkurrencedygtig i forhold til de traditionelle imprægneringsmidler, siger Preben Kjærgaard. - Vi bruger mange penge på at udvikle nye og mere miljørigtige imprægneringsmidler, og det vi tænkt os at blive ved med, og vi er da også sikre på, at vi er på markedet om 10 år og mere, bl.a. på grund af udviklingsarbejdet. Udover træimprægnering beskæftiger Collstrop sig med fremstilling af lakker, og specielt datterselskabet HCM Farve og Lak A/S i Holstebro, der fremstiller træbeskyttelse, farver og lakker til primært det danske og det svenske marked, har oplevet fremgang i det forgangne regnskabsår. Koncernen har Preben Kjærgaard opbygget især igennem opkøb af andre virksomheder siden 1973, og en del af grundene under disse virksomheder har vist sig at være forurenede, hvilket betyder, at Dansk Aktiv Virke kun bogfører de forurenede grund til omkring 16,5 mio. kr., mens den offentlige ejendomsvurdering på dem lyder på 26,7 mio. kr. Trods konkurrencen fra billigtræ fra især Polen og Baltikum samt fra alternative træsorter, der ikke kræver imprægnering forventer virksomheden et nogenlunde aktivitetsniveau som i 2003/04, men med en bedre indtjening.