Stærke brancher tiltrækker nye medlemmer

Brancheforeninger er blevet et vigtigt middel i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationernes kamp om nye medlemmer.

Hvis nye medlemsvirksomheder ikke vil gå ind ad fordøren, kan det være fornuftigt nok at give dem muligheden for at træde ind ad sidedøren på mindre forpligtende vis.

Det synes at være tankegangen i de store erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, som har indset, at mange virksomheder har svært ved at identificere sig med det store DI- eller HTS- fællesskab.

Organisationernes brancheforeninger spiller derfor en stadig stærkere rolle i kampen om nye medlemmer.

Brancheforeningerne skal få de virksomheder ind i folden, som først og fremmest søger netværk og faglig sparring med virksomheder inden for samme branche som dem selv.

Dansk Industri arbejder på at oprette mindst to nye brancheforeninger i 2004, udover de tre, som organisationen allerede har.

Hos konkurrenten HTS, ser adm. direktør Lars Krobæk det som en oplagt måde at tiltrække nye medlemmer på.

»Hvis du virkelig vil flytte medlemsvirksomheder, kræver det ganske meget. For eksempel, at du udvikler et branchefællesskab. Du kan ikke bare tage dem enkeltvis, for så har du ikke noget særligt at tilbyde,« siger Lars Krobæk.

Han mener, at DI i den forbindelse har en fordel i forhold til de andre erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer.

»Det koster mange penge, at få et branchefællesskab op at stå. DI har flest penge og bedst råd til at lave den slags satsninger,« siger Lars Krobæk.

Tæt på konkurrenterne
En kommende DI-satsning på sundhedsområdet kan være en trussel mod HTS-interesseorganisationen, der både har Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og netværksorganisationen medicobranchen.dk i stald.

Men det er ikke usædvanligt, at DI-brancheforeninger lægger sig tæt op af konkurrenterne.

I flere tilfælde kan det for eksempel være svært at afgøre om en virksomhed hører til i Byggematerialeindsustrien (BI), der er et branchefællesskab under DI eller i Dansk Byggeri, Danmarks fjerdestørste arbejdsgiverorganisation.

»Traditionelt vil det være sådan, at de store virksomheder er organiseret i BI-regi, mens de mellemstore og mindre er hos os. Men der er blødt op på det i de senere år,« siger Jens Klarskov, administrerende direktør i Dansk Byggeri

Intern kamp
Han mener, at brancheforeningerne er vigtige for at kunne tiltrække nye medlemmer. Men foreningerne bliver i lige så høj grad dannet, fordi virksomhederne ønsker at stå stærkere i den interne rivalisering, som finder sted i erhvervs- og arbejdsgiverorganisationerne.

»Organisationerne er i dag blevet så store, at der også er en intern kappestrid om, hvor ressourcerne skal bruges. Jeg ser i høj grad branchefællesskaberne som et udtryk for, at forskellige grupperinger slår sig sammen for at komme til bordet internt,« siger Jens Klarskov.

Han mener, at større intern konkurrence er en helt naturlig følge af, at organisationerne er blevet større og mindre homogene. En udvikling, som Jens Klarskov ser positivt på.