Stadig liv i internet-investering

Interessen for investering i internet-selskaber sluttede lige så hurtigt, som den begyndt. Men der er stadig i liv i det danske

venture-marked for internet-selskaber - exit-tiden er bare blevet normaliseret.


Internet Ventures Scandinavia A/S (IVS) har ved

et private placement rejst ny kapital til yderligere investeringer i lovende, nye IT-selskaber.


Lønmodtagernes Dyrtidsfond

har besluttet at gå ind som aktionær i IVS med en ejerandel på 15 pct. Dyrtidsfonden bliver hermed næststørste enkeltaktionær.


Dyrtidsfonden

har nytegnet nominelt 21,125 mio. kr. aktier. Parterne er enige om ikke at oplyse den kurs, Dyrtidsfonden har betalt, men kursen afspejler,

at IVS i sine godt to år som aktiv investor har skabt reelle værdier i sin portefølje, hvor mange andre investeringsselskaber

med fokus på IT og internet i samme periode har måttet se deres værdier skrumpe ind.


Det er især IVS''

portefølje af selskaber inden for Internet-relateret teknologi, som har gjort LD interesserede.


- LD har valgt at investere

i IVS, fordi vi tror på, at der er et betydeligt vækstpotentiale i internet relateret teknologi, og fordi IVS har en meget

overbevisende organisation, der er sammensat til at håndtere den store dynamik, der er kendetegnende for branchen, siger direktør Flemming

Skov Jensen.

Selskaberne

Ifølge Lars Bruhn, der er ordførende partner i IVS, bestod dot.com-døden især

af selskaber inden for content-providing, E-handel og markedspladser.


Derimod er selskaber inden for Internet-relateret teknologi

uhyre interessante.


- Teknologi-siden af Internettet er meget interessant. Det ses f.eks. på et af vores portefølje-selskaber,

Speednames, som vokser stærkt, og hvor der nu er sorte tal på bundlinien.


Derimod har det været svært

inden for content-providing at finde en forretningsmodel, som holder vand, forklarer Lars Bruhn.


Han peger dog på, at det

nu tager længere tid at gøre et portefølje-selskab salgsmodent, end det gjort under dot.com-bølgen. Men

i virkeligheden er der bare tale om en tilbagevenden til tidligere forhold.


- Det tager mellem fem og syv år normalt at

gøre et selskab salgsmodent. På et tidspunkt var man meget længere ned, men nu er vi tilbage til normale tilstande.


IVS

ser især industrielle frasalg som værende interessante. Derimod er børsnoteringer ikke for nuværende særlig

interessante.


- Vores selskaber vil være så små på børsen, at aktierne vil være illikvide.

Det giver en lavere prisfastsættelse, end hvis de bliver solgt til større selskaber, hvor de vil passe ind i profilen,

siger Lars Bruhn.

IVSLars Bruhn stiftede ultimo 1999 IVS sammen med 4 partnere. I dag tæller ejerkredsen 9 partnere, Dyrtidsfonden

samt Den Danske Bank, hvoraf sidstnævnte har ca. 7 pct. af aktierne. Ejerkredsen har i alt stillet 190 mio. kr. til rådighed

for IVS.


Hovedideen bag IVS er, at erfarne kapaciteter fra IT-branchen og andre relevante brancher investerer tid, knowhow og

penge i nye IT-selskabers "early stages" og ekspansion. IVS'' partnere bidrager med deres erfaring og netværk i et

tæt samarbejde med ledelsen af selskaberne. Ved udgangen af 2001 havde IVS investeret i alt 120 mio. kr.


- Normalt regner

man med, at omkostningerne ved at drive et venture-selskab skal være på 2-3 pct. af den samlede kapital. Det vil for vores

vedkommende sige ca. 6 mio. kroner, og det holder vi os inden for, siger Lars Bruhn.