Stabile priser i private udlejningsejendomme

Det er en udbredt opfattelse, at en fri lejefastsættelse får huslejerne til at eksplodere. Det passer bare ikke, påviser Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere
Fold sammen
Prisen for at bo i privat udlejningsbyggeri med helt fri fastsættelse af lejen er steget med stort set samme fart som den almindelige pris- og lønudvikling gennem de senere år og er dermed ikke eksploderet - ikke engang i Københavns city - sådan som det ofte påstås.

Det påviser Ejendomsforeningen Danmark i en ny stor undersøgelse af lejeniveauet i hele 9.000 lejemål i private udlejningsboliger, hvor lejen fastsættes helt frit og ikke er underlagt nogen form for offentlig regulering.

»Der er nok en eller anden forestilling om, at en fri fastsættelse af lejen i udlejningsboliger fører til stærkt stigende huslejer, og at lejen stiger til et niveau, hvor folkeskolelærere og andre almindelige mennesker ikke kan være med. Men det passer bare ikke,« siger Rolf Nordstrand, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Stor spredning i pris
Det er i ejendomme opført efter 1992, at lejen kan sættes frit, og her er den typiske lejepris på 907 kroner per kvadratmeter om året. Det svarer til 5.670 kroner om måneden for en lejlighed på 75 kvadratmeter, hvilket kun er 400 kroner mere end i ældre ejendomme, der er underlagt reglerne om omkostningsbestemt leje eller det »lejedes værdi«.

»Den lige så overraskende konklusion er, at lejeboliger i København City ikke er voldsomt dyrere end i periferien, lige som forskellen mellem hovedstadsområdet og provinsen også er begrænset,« siger Rolf Nordstrand.

Når huslejerne ikke er steget, hænger det sammen med hård konkurrence, og at stadigt flere vælger at købe andels- eller ejerbolig.

»Alle snakker om bolignød og boligmangel. Men sagen er, at der er masser af lejeboliger. Blandt vores medlemmer, der typisk er store pensionskasser med videre, står tre procent af alle lejligheder tomme,« siger Rolf Nordstrand.

Der er dog stor spredning i priserne.

I Københavns centrale dele er den laveste leje på 4.100 kroner om måneden for 75 kvadratmeter, men den dyreste er oppe på 12.500 kroner. Lejens niveau hænger meget sammen med ejendommens beliggenhed, stand og lejemålets indretning. I de bedste ejendomme er prisen typisk på det dobbelte af gennemsnittet, viser undersøgelsen.