Stabil indtjening på danske trailere

Læs mere
Fold sammen
Trods en stigende konkurrence fra lavtlønslande i Østeuropa lykkes det fortsat for De forenede Trailerfabrikker i Vejle

både at holde en fornuftig indtjening og en tredjedel af trailersalget i Danmark.Med mærker Variant og Dantrailer

er produkterne så godt indarbejdet på det danske marked, at mange danskere ikke lader sig lokke af de billigere østeuropæiske

trailere.Det er især professionelle brugere af trailere så som håndværkere, som af erfaring godt ved,

at både materialer og udførelse på de robuste danske trailere er bedre end på de udenlandske.

Under

hårdt pres

Adm. Direktør Niels Jørgen Buhl, som sammen med broderen Jens Hartvig Buhl ejer virksomheden, lægger

ikke skjul på, at virksomheden er under pres af de billigere trailere udefra.- Vi skal da spare på det hele og passe

på omkostningerne for at klare os i den ulige konkurrence på løn og miljøkrav i forhold til de tidligere østbloklande,

siger Niels Jørgen Buhl, som i de senere år har sagt farvel til en halv snes medarbejdere og har samlet produktionen

på én fabrik i Vejle.- Men vi håber da på med den kommende EU-udvidelse, at nogle af de nye medlemmer

bliver underlagt nogle af de samme krav inden for bl.a. miljø, som vi skal overholde.

Opgaver outsourcetI Vejle

har man outsourcet en del af produktionen, men til danske underleverandører, og den østjyske trailerfabrik overlever

også af at udvikle og forbedre produkter løbende.Aktuelt har man forbedret nogle bådtrailere, ligesom man

er den - vist nok - sidste danske producent af skurvogne, der er bygget på trailerstel.- Der forventes stadig stigende

overkapacitet på markedet med en hård konkurrence til følge, hedder det i virksomhedens ledelsesberetning, hvor man

dog fortsat regner et positivt resultat i indeværende regnskabsår.

trailermærkerDer findes i alt 40

trailermærker på det danske marked, der dog fortsat domineres af de danske mærker med Brenderup Trailers som den

største med Varian og Dantrailer lige efter.- Vi leverede sidste år næsten præcis en tredjedel af de

33.684 trailere, som blev solgt herhjemme, siger Niels JørgenBuhl.Han indstillede sidste år eksporten til

både Tyskland og England for at koncentrere sig om hjemmemarkedet.