Stålbranche mister terræn

Den rustfrie stålklynge af virksomheder i trekantsområdet omkring Kolding og Vejle risikerer at sidde inde med en række

unyttige kompetencer om ganske få år, hvis ikke de reagerer på den outsourcing, der foregår i øjeblikket.


Siden

de første virksomheder begyndte at producere mælkejungere i trekantsområdet for 70 år siden, har selve håndværket

og kvaliteten af produktet været anset som kernekompetencen, for de mere end 200 virksomheder, der efterhånden er kommet

til senere. For mange af de små og mellemstore underleverandører opfattes håndværket stadig som den væsentligste

kompetence. Men i takt med at udenlandske leverandører overtager meget af selve produktionsarbejdet, så er det tvingende nødvendigt

at udvikle andre kompetencer.


Ellers ender det med, at klyngen mister sin position som kompetenceområde. Det forudser

professor på Center for Småvirksomhedsforskning i Kolding, Poul Rind Christensen.


- Underleverandørerne har

altid været anset som de store virksomheders arme og ben. Forstået på den måde, at de store har hjernen. Underleverandørernes

styrke lå i kvaliteten af produktet. Men nu udfordres de af lande som Kina, Polen og Mexico, som har nøjagtig de samme kompetencer,

men som har den fordel, at de kan levere til en billigere pris. De danske underleverandører må forstå, at det ikke

er nok at lave komponentarbejde af høj kvalitet. Der skal laves systemer i stedet, siger Poul Rind Christensen.Stålgruppen

Flere

af de store ordregivere i branchen er forlængst begyndt at flytte løntunge håndværksmæssige processer

til udlandet. Et godt eksempel er Alfa Laval LKM i Kolding, der producerer maskiner til fødevareindustrien og den kemiske industri.

Her har man i halvandet år været i gang med at ændre radikalt på sin indkøbsstrategi.


Det betyder,

at meget af komponentarbejdet bliver flyttet over til leverandører i såkaldte lavomkostningsområder, som Østeuropa,

Kina og Sydamerika.


Indkøbschef for Alfa Laval, Kaj Christiansen, opfordrer de danske underleverandører til at

gå sammen og satse på at producere mere færdige produkter.


- Vi har netop indført det vi kalder et systemleverandør

koncept, som vores betroede leverandører skal leve op til. Vi kræver af disse leverandører, at de kan udføre

en større og større del af vores færdige produktion, siger Kaj Christiansen, Alfa Laval.


Poul Rind Christensen

mener, at problemet er tæt tilknyttet generationsskifteproblematikken.


Heri bakkes han op af erhvervschefen i Kolding,

Karin Yan Hansen, der ofte oplever, at virksomheder, som skifter ejer begynder at skifte strategi.


- I det hele taget er der

mange, der har fået øjnene op for, at det er tvingende nødvendigt med en holdningsændring, siger Karin Yan

Hansen, der i næste uge opretter branchefællesskabet Stålgruppen, som netop er sammensat for at løse de problemer

som den rustfrie stålklynge står over for.