Sprogkrav må væk

Krav om engelskkundskaber på social- og sundhedsuddannelserne skal afskaffes. »Vi har hårdt brug for arbejdskraften,« siger Københavns sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø (R), der nu vil henvende sig til regeringen.

Det kan ikke være rigtigt, at ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne skal fældes på manglende færdigheder i engelsk. Kommunerne har så stort behov for de uddannede social- og sundhedshjælpere, at de nye uddannelseskrav må væk, mener sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø (R), Københavns Kommune. Derfor vil hun nu henvende sig til undervisningsministeren for at få fjernet kravet om engelsk. Samtidig vil hun også af med kravet om, at social- og sundhedshjælpereleverne skal skrive danske stile.

»Der bliver stillet for store krav til boglige færdigheder. Det er jo netop en uddannelse, som tiltaler folk med nogle andre kvalifikationer,« siger Inger Marie Bruun-Vierø.

Hendes reaktion kommer, efter at Berlingske Tidende i går beskrev nye krav om, at social- og sundhedshjælperne skal kunne engelsk på 9. klasse-niveau for at gennemføre uddannelsen. Det frygter leder af Social- og sundhedsskolen i København, Inger Margrethe Jensen, vil gøre det umuligt for mange med anden etnisk baggrund at gennemføre uddannelsen, fordi de ikke har haft engelsk i deres hjemland. Mellem 30 og 50 procent at eleverne på social- og sundhedsuddannelserne er nydanskere.

Københavns kommune mangler allerede mange social- og sundhedshjælpere, som udfører de tidligere hjemmehjælperes arbejde. Forsøg på at oprette vikarkorps til at hjælpe de ældre har man ikke haft megen succes med. Der mangler ledige hænder, og situationen bliver endnu værre de kommende år, hvor en stor del af de kommunalt ansatte går på pension, siger sundhedsborgmesteren.

I forvejen vælger alt for få at tage social- og sundhedsuddannelserne. Social- og sundhedsskolen i København regner kun med at kunne etablere en tredjedel af de hold, som der er plads og behov for i år.