Sproget har fået en overhaling

Læs mere
Fold sammen
En bogklassiker er kommet i en helt ny udgave, som er sikker på at blive læst af de fleste unge. Teoribogen for alle,

der vil tage kørekort til personbil, er vokset i format, og sproget har fået en ordentlig overhaling.


Tidligere

har læren om vigepligter, forskellen på skive- og tromlebremser, færdselstavlerne og promillegrænserne været

effektiv godnatlæsning på mange teenageværelser. Den lille klassiker med en solbeskinnet Lillebæltsbro fra

før midten af 80''erne trængte til en afløser, hvor sproget var mindre teknisk uden at gå på akkord

med færdselsloven og den grundige køreuddannelse.


- Sproget var i den gamle udgave noget kancellipræget og

tungt. Vi har haft en opfattelse af, at unge ikke gad at læse mere end højst nødvendigt i den bog. Derfor har

vi haft brug for en tekstforfatter, der tænker ungt og formulerer sig på de unge menneskers sprog. Teoribogen er desuden slanket,

uden at det er gået ud over kvalitet og indhold, siger direktør i Dansk Kørelærer-Union, Gert Aagren-Svendsen.


Han

repræsenterer en broget skare af 1200 kørelærere med forskellige opfattelser af, hvordan færdselsloven skal

formidles til vordende bilister. Alligevel har den nye bog ramt godt.


Forinden har bølgerne gået højt på

redaktionsmøderne, hvor flere af de mere teknisk betonede medlemmer fra politi og bilinspektion har haft trang til katastrofeopbremsninger,

når sproget blev for direkte. Hvad ligner det for eksempel at bruge det simple ord, fart, når hastighed dækker.


I

efteråret 2000 sendte Dansk Kørelærer-Union i samarbejde med det lille MarkeTeam Reklamebureau i Aabenraa en ny

teoribog i kategori A for kommende motorcyklister på gaden. Da unionen således havde sagt A, måtte den også

sige B, og sproget for de firehjulede følger stilen.


- Opgaven er atypisk for os, fordi det er et meget præcist

materiale, lovgivning og cirkulærer, der er udgangspunkt for denne bog. Derfor skal indholdet på én gang være

stramt og læseværdigt for unge. Tidligere var det en meget teknisk korrekt bog skrevet af teknikere, der ikke tænkte meget

på at kommunikere til unge, siger indehaveren af MarkeTeam med fem ansatte, Ib Skjærlund.Millionprojekt

Ud

fra et layoutsynspunkt kunne Ib Skjærlund godt have ønsket sig lidt mere spræl i billedvinklerne i bogens mange

illustrationer af trafiksituationer. Men der vejede hensynet til, at synsvinklen skal være førerens, tungest. Så

her var der al indkørsel forbudt for kreativiteten.


Forarbejdet til teoribog til kategori B begyndte for ca. halvandet

år siden med de første møder. Selve arbejdet med bogen har varet et år. Den vigtige sproglige bearbejdning

er foretaget af MarkeTeams tidligere tekstforfatter, Joan Thaysen, mens Ib Skjærlund og P.O. Jensen har stået for den

øvrige del af projektet.


Ud over bogen omfatter det nye materiale en cd med indtalt tekst og et opgavehæfte. For

Dansk Kørelærer-Union løber projektet før tryk op i et par mio. kr., og derfor må investeringen fordeles

over nogle år for ikke økonomisk at blive en for tung påhængsvogn. Teoribogen trykkes i første oplag

i 15.000 eksemplarer.