Sproget er afgørende for effektivitet

For at få det bedst mulige ud af nye medarbejdere fra de baltiske lande skal man først og fremmest sørge for, at de lærer dansk.

Nøglen til at beholde sine nye østeuropæiske medarbejdere i virksomheden er danskundervisning. Sproget er nemlig forudsætningen for, at de føler sig hjemme i virksomheden og arbejder så effektivt som muligt. Derfor skal man så hurtigt som muligt sørge for at få tilmeldt medarbejderne et sprogkursus, lyder rådet fra Dansk Byggeri.

»Det er et stort ønske fra mange medarbejdere fra lande som Polen og Tyskland, at de får lært sproget. Det er jo afgørende for, at de kan integreres i virksomheden og kan arbejde effektivt,« siger konsulent Søren Lange Nielsen.

Han holder jævnligt møder med både små og store byggevirksomheder, som har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere så smidigt som muligt med den ny arbejdskraft. For selvom de østeuropæiske medarbejdere er indstillede på at arbejde hårdt, har de alligevel brug for sproget for at kommunikere med resten af medarbejderne. Det kan være svært, når man ikke taler dansk og kun lidt eller intet engelsk.

Derfor kan man enten tilmelde dem et sprogkursus hos kommunen eller få en privat sproglærer ud på virksomheden.

»Sproget er afgørende for, at de bliver integreret i virksomheden og samfundet,« siger Jeanette Lemmergaard.

Hun har skrevet Ph.D.-afhandling om integration af medarbejdere fra andre kulturer på arbejdspladsen. Den viser også, at det kan betale sig med en mentordning, hvor den nyansatte bliver tilknyttet dansk medarbejder.

Bedre bolig betaler sigDen første tid i Danmark vil de fleste østeuropæere leve så billigt som muligt og bekymrer sig derfor ikke om kvaliteten af deres bolig. Men det kan alligevel betale sig for virksomheden at sørge for ordentlige boligforhold.

»Vi ved, at virksomhederne er meget interesserede i at beholde deres nye medarbejdere, og her betyder boligforholdene også noget. Det kan betyde, at de slår sig ned permanent i Danmark,« lyder det fra Dansk Byggeri og understreger:

»Men man må ikke glemme at forberede sine gamle medarbejdere på, at de skal være tålmodige med ere deres nye kollegaer.«