Sponserede læger i skattesøgelys

Læger, der får rejser og uddannelse betalt af producenterne af medicinsk udstyr, skal have gransket selvangivelsen for 2003.

Læger, sponseret af medicoindustrien, vil i stort omfang få deres selvangivelser for 2003 nøjere gransket af skattevæsenet. Medicoindustrien selv skal også gennemgås med skattevæsenets tættekam.

Alt dette for at få konstateret om sponsering af læger sker under betingelser, som er skattepligtig for modtagerne.

»I første omgang er der tale om et pilotprojekt, som vi sætter i gang efter 1. juli. Frem til i dag skal vi have klarlagt, hvordan projektet skal tilrettelægges og hvor mange læger og virksomheder, undersøgelsen skal omfatte,« siger informationsmedarbejder René Andersen, Told- og Skattestyrelsen.

Undersøgelsen af, hvordan producenterne af medicinsk udstyr sponserer lægerne, er en videreudvikling af den undersøgelse Told og Skat gennemførte af medicinalindustrien sidste år. Den undersøgelse viste, at der ikke var noget graverende at komme efter.

»Det var skattevæsenet i Københavns Kommune, der stod for dette pilotprojekt, og vi har nu fået at vide, at kommunen indstiller til os, at det ikke er nødvendigt at gå videre med en omfattende undersøgelse,« siger kontorchef Tage Christensen, Told- og Skattestyrelsen.

Markant nedgang
I medicoindustriens brancheforening tager man skattevæsenets undersøgelse med sindsro.

»Der er faktisk sket en markant nedgang i de bidrag, medicoindustrien giver til lægerne,« siger direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien.

»Vi måtte skrive sidste sommer til amterne og sygehusledelserne og fortælle dem, at det ikke er vores opgave at betale for efteruddannelse af sundhedspersonale på konferencer og seminarer i udlandet, lige som det heller ikke er os, der skal finansiere sommerfester, revyer og lignende. Det er amternes opgave,« tilføjer Ditte Nørgaard-Andersen.

Medicoindustrien har udarbejdet et sæt retningslinjer for samarbejde med sundhedsfagligt personale, og i disse retningslinjer tales der om beskedne arrangementer.

»Det har faktisk betydet, at flere af vore medlemmer har henvendt sig til os for at få at vide, hvordan de skal forholde sig, hver gang de får en ansøgning om støtte fra et sygehus,« siger Ditte Nørgaard-Andersen.

Hvilken effekt, det så har haft i praksis, vil Told og Skats undersøgelse give et billede af i løbet af næste år.