Spillet om FIH

Mange små og mellemstore danske virksomheder kender "FIH" - Finansieringsinstituttet for Industri og HåndværkDe

har lån i instituttet - typisk ti-årige lån med sikkerhed i produktionsudstyr eller bygninger.I dag hedder

Finansieringsinstituttet ikke længere FIH - men FIH Erhvervsbank. Og har i de sidste fire år været kontrolleret

af en svensk sparekasse, Foreningssparbanken, som nu har sat FIH til salg, fordi den svenske sparekasse har skiftet strategi.Tusindvis

af danske produktionsvirksomheder har nydt godt af at have en erhvervsbank med særlig ekspertise indenfor industri og håndværk.Det

er en ekspertise og tradition, som har baggrund tilbage i slutningen af 50 ''erne, hvor FIH blev etableret af staten (Nationalbanken),

bank- og sparekasseforeningen og Industrirådet. Formålet var at deltage finansieringsmæssigt i industrialiseringen

af Danmark, som tog fart i den periode. At denne ekspertise stadig er efterspurgt kan man bl.a. se på FIHs hjemmeside, hvor

en række cases viser, hvad kunderne i særlig grad værdsætter hos instituttet.I dag fungerer FIH på

markedsvilkår. Den oprindelige spredte ejerkreds med repræsentanter for pengeinstitutterne solgte aktiemajoriteten til

en udenlandsk aktør, fordi den ikke kunne enes om fremtiden for FIH. Fordelen for FIH var, at banken nu kunne agere mere frit

i markedet. ATP, LD, DA og Dansk Industri har dog stadig mindre aktieposter i selskabet, der sidste år præsterede et resultat

før skat på små 800 mio. kr. på basis af en egenkapital på seks milliarder kr.Set med virksomhedsøjne

er det ikke ligegyldigt, hvem, der overtager FIH. Sælges banken til et andet dansk pengeinstitut, vil FIH givetvis miste sit særpræg.Derfor

kunne alternativet være, at danske institutionelle investorer tog over. De har i forvejen ofte ejerrelationer til mange af FIHs erhvervskunder.En

anden mullighed er, at en større udenlandsk bank går ind og køber.For dansk erhvervsliv er det bestemt ikke

ligegyldigt, hvem der kommer til at eje FIH. Den kompetence, der findes her, bør ikke gå tabt.Det bør også

FIHs mindretalsaktionærer sikre sig, inden de afgiver deres aktieposter som led i et videresalg. Steno