Sparekassen Himmerland steg med 100 procent

Børsnotering. Handlen med Himmerland-aktien er meget beskeden. Måske fordi kun få investorer kender sparekassens størrelse.

Sparekassen Himmerland (SH) havde indtil 10. oktober 2006 været drevet som en garantsparekasse, men tog nu skridtet ud i verden med en omdannelse til sparekasseaktieselskab og efterfølgende børsnotering.

1. december 2006 blev SH for første gang noteret på Københavns Fondsbørs, og dermed tjente bankens tidligere garanter 100 procent på kun to måneder. De havde nemlig fået mulighed for at tegne aktier til kurs 250, og den første dag på børsen (1. december 2006) blev aktierne handlet til kurs 500.

Omsætningen i aktien har dog hidtil været ganske beskeden med en gennemsnitlig omsætning på kun 160.000 kr. om dagen. Det kan man undre sig over, men måske skyldes det, at navnet giver et forkert billede af det bagvedliggende pengeinstitut.

Mange forledes måske til at tro, at der er tale om en yderst lokal begivenhed i en lille jysk baglokalebank. Men det er forkert. Målt på egenkapitalens størrelse er SH således dobbelt så stor som Lån & Spar Bank og 50 procent større end DiBa Bank, ebh Bank og Ringkjøbing Bank. SH hører størrelsesmæssigt til i gruppen lige under Amagerbanken, Fionia Bank og Ringkjøbing Landbobank.

Oversete aktierDenne type oversete aktier er ofte interessante, da de på et tidspunkt bliver "opdaget" med store kursstigninger til følge. Spørgsmålet er dog, om ikke SH allerede har presset citronen til grænsen, når det gælder kursstigninger.

Hvis vi ser på regnskabet for de seneste fem år, så har udviklingen på bundlinjen været flot.

Det er dog værd at bemærke den ringe vækst i de ordinære indtægter (rente- og gebyrindtægter), som kun er steget med 37 procent de seneste fire år. Det dækker langt fra stigningen i udgifter til personale/administration, som i samme periode er steget med 66 procent.

Når bundlinjeresultatet alligevel er steget voldsomt, så skyldes det flere forhold, som enten må betegnes som midlertidige eller som liggende uden for almindelig bankdrift. Hvis vi først ser på den sidste gruppe, så indeholder den i 2006 indtægter på 20,6 mio. kr. fordelt på 14,4 mio. kr. fra salget af Totalkredit og 6,2 mio. kr. fra salg af datterselskab samt indregnet fortjeneste fra disse datterselskaber.

Den anden gruppe er kursreguleringer (excl. gevinst fra Totalkredit) og tab på udlån. Kursreguleringer har været en væsentlig positiv post for stort set alle pengeinstitutter de seneste år, og er det også for SH. Den mest bemærkelsesværdige post på regnskabet er dog tab på udlån, som i 2006 bidrog med et overskud på 41,4 mio. kr. Det er positivt, at kreditvurderingen af SH's kunder p.t. er så høj, at man har overskud på en traditionel tabskonto, men det holder ikke i længden.

Vurderet på resultatet excl. kursreguleringer, overskud fra nedskrivningskontoen, salg af Totalkredit med videre er SH i øjeblikket en dyr aktie målt i forhold til det almindelige prisniveau på Københavns Fondsbørs. Og målt i forhold til et sammenligneligt selskab (den lokale konkurrent Spar Nord Bank) er SH 40 procent dyrere. En sådan ubalance ser vi ingen rimelig begrundelse for.

En investering i Sparekassen Himmerland har været en fremragende forretning for de investorer, som troede på aktien op til børsnoteringen. Men med en kursstigning på over 100 procent siden konverteringen af garantikapitalen i oktober 2006 er belønningen til de trofaste allerede til overmål indregnet i kursen, som er alt for høj.